книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологія

Останні 20 надходжень


Український театральний костюм ХХ-ХХІ століть. Ескізи


Культурно-освітнє життя етнічних меншин Наддніпрянської України: на прикладі Київського навчального округу (друга половина XIX початок ХХ ст.)


Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали


КУРЬЕЗЫ, КАЗУСЫ, КОНТРАСТЫ (из практики опера)


Спогади нерозстріляного


ЗРАДА І ВІЙНА


Сіверщина гетьманських часів. Т. 3. 1726-1740 рр. Збірник архівних документів


Документальна спадщина Свято-Преображенського Мгарського монастиря XVI-XVIII ст.


Путешествия к тартарам католических монахов в 1245-1255 гг. Путешествие брата Пиано де Карпини в ставку Куюк-хана (1245-1247), путешествие в восточные


КИЇВСЬКА ЦЕРКВА НА СЛОВ'ЯНСЬКОМУ СХОДІ Канонічно-екуменічний аспект


Нові розслідування підробки історії Русі. Рубіж, не Рубікон. Правда проти Кривди


Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші


Архитектура межвоенного Киева. Несуществующий город


Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду


Замок вздохов...


Попід валом «міста Ярослава»


Один квартал Старого Міста


Київ, котрого уже нет 1970 - 1980. Фотоальбом - справочник


Володимирський собор: невеличка мандрівка поміж шедеврів і непримітних деталей


Люди Майдану. Хроніка


найбільш популярні книжки цього тижня

Папакін Артем
ДІТИ ТАРГІТАЯ: Військо і війни скіфів VII-III століть до Р. X.


Наталя Старченко
Українські світи Речі Посполитої


Черкас Борис, Бумблаукас Альфредас
Епоха Вітовта в історії України: 1387-1430


Назарчук Владимир
Солдатики и игра в них


Гуржій Олександр
Західна Європа та Гетьманщина в середині XVII-XVIII соціально-економічні аналогії, закономірності, специфіка


Стюарт Стивен
Асы шпионажа. Закулисная история израильской разведки


Луї Броуер
Фармацевтична і продуктова мафія. Наслідки її діяльності: дискредитація алопатичної медицини і серйозні проблеми стану здоров'я населення Заходу


Прудкий Володимир
Оперативний підрозділ. Народжений незалежністю


Хьюз-Уилсон Джон
История катастрофических провалов военной разведки


Харук Андрій, Франц Мацей
Середземноморське перехрестя


Горобець Віктор (упорядник)
Історія України в особах: Козаччина


Бачинський А. Д., Бачинська О. А.
Козацтво на півдні України (1775-1869)


Віднянський С. В., Вегеш М. М.
Августин Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення: монографія


Качковський Лесь
Рюрик із роду Ск'єльдунгів


Кондель-Пермінова Наталія
Хрещатик - комунікатор між часами


Зененко Оксана
Таємна місія гетьмана: історичний роман


Энн Эпплбаум
Красный Голод. Война Сталина против Украины


Бойко-Гагарін Андрій
Фальшивомонетництво в Україні в імперську добу (1795—1917): монографія.


Качковський Лесь
Загадка Аскольда: історико-публіцистичний есей


Останні 500 надходжень на сайт

останні 500 надходжень


Визначні періоди та подіі в історії України

Коліївщина

Трипільська культура

Козацтво

Голодомор (1932-1933 рр.)


Популярні теми пошукових запитів

Книжки про російську агресію в Україні (2014-2020 рр.)

Книги про гетьманів

Українсько-польські відносини


Популярні автори

Таїрова-Яковлева Тетяна

Піддубний Сергій

Речкалов Олександр


Історичні постаті України

Богдан Хмельницький

Анна Ярославна

Симон Петлюра

 

«Давньоруська народність»: зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.)


Код товару: 1499
Розділ: основний асортимент
Автор: Юсова Н.
Сторінок: 620
Обкладинка: тверда
Формат: 60х84/16
Стан книги: нова

Ціна: 75 грн

Також можна замовити книгу просто надіславши код товару(ів) через смс, або на Viber:
067-787-85-83 (Viber) або 050-034-26-94


Анотація до книги:

Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х - першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України й Російської Федерації, а також історіографічних джерел. У праці простежуються наукові та ідеологічні витоки й передумови виникнення згаданої концепції; реконструйовано особливості процесу постання вчення про давньоруську народність; з'ясовано, які саме політико-ідеологічні чинники позначилися на розвитку концепції, і визначено ступінь їхнього впливу; виокремлено та проаналізовано персональний внесок її фундаторів, у тому числі й українських вчених; встановлено хронологічні віхи генезису концепції.

Книга розрахована на фахівців.

Зміст

Перелік умовних скорочень

Передмова.

ВступРозділ І. Історіографія та джерельна база дослідження

1.1. Стан наукового опрацювання теми

1.2. Характеристика джерельної базиРозділ II. Погляди дослідників XIX — першої третини XX ст. на проблему походження східнослов'янських народів

2.1. Парадигма «єдиної руської народності» та питання походження східнослов'янських народностей в дореволюційній східнослов'янській історіографії

2.1.1. Еволюція термінологічно-понятійного лексикону в етнонаціональнін сфері гуманітарної науки у II половині XIX ст. - першій третині XX ст.

2.1.2. Витоки парадигми «єдиної руської народності» та її розвиток.

2.1.3. Етнічні процеси давньоруської доби згідно з поглядами М. Костомарова.

2.1.4. Проблема давньоруської етномовної спільності в працях О. Шахматова

2.2. Питання етногенезу східного слов'янства в концепції М. Грушевського та ставлення до неї інших дослідників

2.2.1. Погляди М. Грушевського на етногенез східних слов'ян

2.2.2. Корективи щодо візії Київської Русі в концепції М. Грушевського у працях Д. Багалія та М. Яворського.

2.2.3. Білоруська історіографія та «схема» М. Грушевського. Погляди В. Пічети.

2.2.4. Ставлення до концепції М. Грушевського російських істориків М. Любавського й М. Покровського.

2.3. Питання києво-руської спадщини та етногенезу східнослов'янських народів у працях О. Преснякова

2.3.1. Оцінка ставлення О. Преснякова до «схеми» М. Грушевського в історіографії.

2.3.2. Дотичність концепції О. Преснякова про утворення «великоруської» держави до «схеми» М. Грушевського.

2.3.3. Теоретичні міркування О. Преснякова в галузі етногенетики..

2.3.4. Проблеми етногенезу східних слов'ян і «спільноруської» народності у працях О. Преснякова.

2.3.5. Вплив О. Преснякова на формування радянської концепції історії Київської Русі.Розділ III. Наукові та політико-ідеологічні передумови виникнення концепції давньоруської народності

3.1. Перші спроби компромісної модифікації української та російської концепцій Київської Русі в українській історичній науці

3.1.1. Київська Русь та концепція українського етногенезу у працях В. Липннського і С. Томашівського.

3.1.2. Концепція «спільноруськості» Київської Русі М. Кордуби.

3.1.3. Київська Русь як «спільний тотожній період» історії українців і росіян в працях М. Рубінштейна.

3.2. Легітимізація концепції про Київську Русь як спідьно-рушсу державу в історичній науці СРСР

3.2.1. Політичні та ідеологічні передумови зміна історичної парадигми в СРСР у 1930-ті рр.

3.2.2. Відновлення досліджень з історії Київської Русі в СРСР

3.2.3. Трансформація історичної науки в УРСР та висунення тези про Київську Русь як спільний початковий період історії східнослов'янських народів

3. 2. 4. Утвердження положень про Київську Русь як спільний період розвитку східних слов'ян в історичній науці та освіті СРСР

Розділ IV. Дослідження в СРСР етногенезу східних слов'ян та початок формування концепції давньоруської народності (друга половина 1930-х - початок 1940-х рр.)

4.1. Започаткування етногенетичних досліджень у СРСР

4.1.1. Глотогонічна теорія М. Марра та етногенетика

4.1.2. Політнко-ідеологічні чинники актуалізації досліджень з проблем слов'янського етногенезу

4.1.8. Започаткування наукових досліджень у галузі слов'янського та східнослов'янського етногенезу та проблема координації зусиль в цій галузі академічних інститутів СРСР

4.1.4. Робота над першим томом «Історії СРСР» та створення концепції етногонії східного слов'янства М. Артамоновым та П. Третьяковим.

4.2. Початок формування концепції про давньоруську народність.

4.2.1. Версії радянських істориків щодо походження і формування «руського народу».

4.2.2. Вплив події приєднання Західної України і Західної Білорусії на процес формування концепції давньоруської народності.

4.2.3. В. Пічета та генезис концепції про давньоруську народність

4.2.4. Роль В. Мавродіна у формуванні концепції в контексті його досліджень з історії утворення російської держави та народностіРозділ V. Оформлення концепції давньоруської народності та початок її теоретичного обґрунтування (1942-1945 рр.).

5.1. Формування теоретичних засад концепції давньоруської народності в контексті розвитку етногенетичної теорії

5.1.1. Основні засади етногенетики та постановка питання про «руську народність» у теоретичній площині в працях О. Удальцова.

5.1.2. Загальні закономірності виникнення народності згідно з поглядами С. Юшкова

5.2. Розвиток ідеї «єдиного руського народу» часів Київської Русі у працях радянських істориків першої половини 1940-х рр.

5.2.1. Висунення концепції «єдиного народу Київської Русі й феодальних князівств» М. Петровським.

5.2.2. Розвиток поглядів на «руський народ» у працях Б. Грекова.

5.2.3. Концепція східнослов'янського етногенезу у творчому доробку В. Пічети

5.3. Розгорнута постановка проблеми давньоруської народності і завершення в основних рисах генезису концепції

5.3.1. Виникнення ідеї про давньоруську народність у В. Мавродіна

5.3.2. Концепція давньоруської народності: варіант В. Мавродіна.

Висновки

Епілог.

Примітки.

Архівні джерела

Опубліковані джерела...

Література .

Додатки.

Іменнии покажчик

Summaryрекомендуемо книжки по тематиці:
"основний асортимент"

Даниил Яневський Каіржанов А.К.
Проект «Украина». Известные истории нашей державы Византинизм и ментальность Киевской Руси
200 грн. 95 грн.Книжки за акційною ціною:

Тарас Бульба-Боровець Вечерський Віктор
Армія без держави: слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади Українські Монастирі
220 грн. 120 грн.
260 грн. 290 грн.
Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський) Луї Броуер
Подорожі на Запорозьку Січ у 1749 - 1750 і 1751 pp. Фармацевтична і продуктова мафія. Наслідки її діяльності: дискредитація алопатичної медицини і серйозні проблеми стану здоров'я населення Заходу
70 грн. 150 грн.
140 грн. 200 грн.
Энн Эпплбаум Дюфрес Роже
Красный Голод. Война Сталина против Украины Наполеон
300 грн. 40 грн.
420 грн. 90 грн.
Иловайский Д.И. Мигрополигг Іларіон (Іван Огієнко)
Московско-литовский период, Или собиратели Руси Життєписи великих українців
150 грн. 320 грн.
240 грн. 455 грн.
Давидюк Микола Юрченко Віталій
Як працює путінська пропаганда Пекло на землі
120 грн. 70 грн.
220 грн. 160 грн.

Пошук по сайтуна сайті

7771
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на книжковому ринку "Петрівка"
до кінця тиждня

Сьогодні торгівельне місце
працює
з 10.00 до 16.00

завтра з 10.30 до 16.00


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту
популярні книжки

Брехуненко Віктор
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле
Тинченко Я.
1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 — листопад 1919 р.
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Богуш Денис
КОЗАК-ХАРАКТЕРНИК, або Таємна наука діда Архипа
Ситий І.
Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI-ХVIII століть
Мицик Ю. А., Плохій С. М.
Як козаки Україну боронили
Таїрова-Яковлева Тетяна
Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини
Піддубний С. В.
Великий код України-Русі
Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Бануца А., Черкас Б.
Україна: Литовська доба 1320-1569
Коржов Ю. Б.
Ташань. Історія та родовідна книга села Переяславського краю. У 2-х томах - Т. 1.
Тинченко Я.
Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.
Уривалкін Олександр
Довідник з історії України: [у 2 т.] Том 1 (з найдавніших часів й до кінця ХІХ століття)
Дід Свирид
Історія України від діда Свирида. Книга друга
Каляндрук Т. Б.
Козаки. Слов'яни проти Орди
Перепелиця Г. М.
Україна - Росія: війна в умовах співіснування
Упорядники Олександр Алфьоров, Олексій Монькін
Реєстри Полтавського полку 1654 р.
Ярон Сергій
Київ у 80-х роках. Спогади старожила
Макаров Анатолий Николаевич
Стиль жизни, нравы и вкусы старого Киева
Якубова Лариса
«Русский мир» в Україні: на краю прірви

популярні букіністичні книжки

Трачук О.В
Від Трипільської культури до сучасності (Відпочивайте в селах Київщини). Путівник - довідник
Війна і міф. Невідома Друга світова
Гунчак Т.
Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії
ГРИГОР'ЄВ-НАШ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В НАРОДНИХ ДУМАХ ТА ПІСНЯХ
Кононенко А. А., Кононенко С. А.
Персонажи славянской мифологии Рис. словарь.
Карпов В. В., Табачник Д. В.
УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА (Українською та англійською мовами)
Юхименко П. І., А. І. Гай, В. В. Репрінцев та ін.
Біла Церква. Шлях крізь віки
КОНСТИТУЦІЙНІ АКТИ УКРАЇНИ. 1917 — 1920. Невідомі конституції України
Довідкове видання
ЧЕРНІГІВЩИНА. Енциклопедичний довідник
Месле Ф., Валлен Ж.
Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті
ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН ЗНОСКО.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЦЕРКОВНОЙ УНИИ: ее происхождение и характер
Подволоцкий А. А.
Сокровенная история Руси-Украины
Автор передмови В. А. Смолій
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети
Толочко П.П.
Володимир Святий. Ярослав Мудрий
Йовик Іван
Нескорена армія
В’ятрович В.М.
За лаштунками «Волині—43». Невідома польсько-українська війна