Розділи
Останні 20 надходжень


Книга пам'яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій


Книга пам'яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України


ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ: ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ (1848—1948)


Проблеми формування південних губерній Російської імперії в політиці Катерини II.


Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX — друга третина XX ст.)


У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії: монографія


История Киева. — Кн. 1. Киев руський


Реєстри Полтавського полку 1654 р.


Приключения авантюристов XX века


История в жизнеописаниях


Жозеф Фуше. Портрет політичного діяча


Архітектурна спадщина України. Вип. 4: Проблеми стильового розвитку архітектури України


Ілюстрована історія України (шкіряна обкладинка)


Город Антонеску: в 2-х кн.


Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі


Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 9


Краєзнавство Східного Поділля


Голгота України. Частина 1. Московсько-больше-вицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною


Держава


Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали


найбільш популярні книжки за вересеньДід Свирид
Історія України від діда Свирида
Тинченко Я.
1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 — листопад 1919 р.
Керівник проекту — Кирило Галушко
Історія українського війська
Плачинда Сергій
Міфи і легенди Давньої України
Яровий В.І.
Історія західних і південних слов'ян
Тинченко Я.
Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.
Куштан Д., Ластовський В.
Археологія та рання історія Черкас(Наукове видання)
Брехуненко Віктор
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле
Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Бануца А., Черкас Б.
Україна: Литовська доба 1320-1569
Жданович О.
Зі Скандинавії у Причорномор’я. Військове мистецтво готів на теренах України
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Катерина Гладка, Дмитро Громаков, Вероніка Миронова та ін.
Добробати
Абашнна Н. С., Козак Д. Н., Синиця Є. В., Терпиловський Р. В.
Давні слов'яни. Археологія та історія
Норман Дейвіс
Боже ігрище: історія Польщі
Пінак Є., Чмир М.
Військо Української революції 1917—1921 років
за редакцією професора Ярового В. І.
Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян (Нова доба). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівкнижка знаходиться у розділі: основний асортимент


Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян (Нова доба). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
за редакцією професора Ярового В. І.
Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян (Нова доба). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
"

при пред'явленні студентського квитка ціна за книгу 120 грн.

Хрестоматія складається з писемних джерел нової доби історії західних та південних слов’ян. Укладачами підібрані перекладені та систематизовані значна кількість документів з нової історії Болгарії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чехії та Чорногорії. В історичних джерелах розкриваються чинники, які визначали процеси національного Відродження та боротьби за відновлення державності, яку вели слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи визвольного руху.

Навчальний посібник адресований викладачам і студентам історичних та інших гуманітарних спеціальностей університетів, а також усім зацікавленим слов’янознавством та всесвітньою історією.

Зміст

Передмова .

Рекомендована література .

Розділ І. ПОЛЬЩА Тема 1. Суспільно-політичний розвиток Речі Посполитої (друга пол. XVII — перша чверть XVIII ст.) .

1 «Універсал Наперського» .

2 Рудавський Вавжинець. «Польська історія від смерті Владислава IV до Олівського миру» (др. пол. XVII ст.) .

3 Реляція про зрив роботи сейму (1652) .

4 Цебровський Анджей. «Літопис міста Ловіч» (1648–1659) .

5 Трактат про унію між Швецією та Великим князівством Литовським (1655) .

6 Угода про поділ Речі Посполитої (1656) .

7 Постанови Сейму Речі Посполитої про втікачів (1661) .

8 Відозви часів рокошу Любомирського (1665–1666) .

9 Лист короля Яна Собеського до своєї дружини Марії Казимири (1683) .

10 Договір про створення Священної Ліги (1684) .

11 Постанова Познанського Сейму про панщину та оброк (1719).

Тема 2. Занепад польської державності та поділи Речі Посполитої в XVIII ст. .

1 Міські та земельні акти про продаж селян (перша пол. XVIII ст.) .

3 Лещинський Станіслав. «Вільний глас, що охороняє свободу» (1733–1734) .

4 Понятовський Станіслав. «Лист поміщика другові з іншого воєводства» (1744) .

5 Потоцький Антонін. «Відозва до панів обох станів» (1744) .

6 Постанова сейму Речі Посполитої про політичні права шляхти (1768) .

7 Сташиц Станіслав. «Застереження Польщі» (1787) .

8 Коллонтай Гуго. «Декілька листів аноніма до Станіслава Малаховського» (1788) .

9 Єзерський Франтішек. «Катехізис про таємниці польського правління» (1790) .

10 Звернення представників королівських міст Корони та Великого князівства Литовського до короля Станіслава Августа (1789) .

11 Закон про королівські міста (1791).

12 Акт проголошення повстання в Кракові (1794) .

13 Костюшко Тадеуш. «Присяга» (1794) .

14 «Поланецький універсал» (1794) .

15 Звернення Литовської ради до Російської армії (1794) .

16 Російсько-австрійська декларація про поділ Речі Посполитої (1794) .

Тема 3. Польський національно-визвольний рух (кінець XVIII — 60-ті рр. XIX ст.) .

1 Вибіцький Юзеф. «Пісня польських легіонів в Італії» (1797) .

2 Павліковський Юзеф. «Чи можуть поляки здобути незалежність?» (1800) .

3 Конституція Царства Польського (1815) .

4 Статут Національно-патріотичного товариства (1821) .

5 Акт заснування Польського демократичного товариства (1832) .

6 Маніфест Польського демократичного товариства (1836) .

7 Звернення громади «Грудзьондз» до польської еміграції (1835) .

8 Маніфест Національного уряду (1846) .

9 Революційний статут (1846) .

10 Програма Центрального національного комітету (1862) .

11 Декрет про національний податок (1862) .

12 Декрет про визнання селян власниками своїх наділів (1863) .

13 Циркуляр Національного уряду (1864) .

14 Відозва Національного уряду до польського народу (1864) .

Тема 4. Розвиток польських національно-політичних рухів (остання третина ХІХ — поч. ХХ ст.) .

1 Дмовський Роман. «Наш патріотизм. Програмні основи сучасної національної політики» (1893) .

2 Статут Ліги народової (1893).

3 Програма Національної демократичної партії (1897) .

4 Звернення Центрального комітету Ліги народової (1899) .

5 Програма Національної демократичної партії (1903) .

6 Програма Партії реальної політики (1905) .

7 Програма Національної демократичної партії (1905) .

8 Проект програми Польської соціалістичної партії (1892) .

9 Відозва Варшавського комітету Соціал-демократичної партії Королівства Польського і Литви «Солідарність російських і польських робітників» (1905) .

10 Програмна відозва Селянської партії «До виборців усього краю» (1895) .

Тема 1. Словацькі землі у складі Австрійської імперії (друга пол. XVII ст. — 1867 р.) .

1 Інструкція управителю маєтку Варшатец1 (1683).

2 Коллар Адам Франтішек. «Про слов’ян і словаків та мови цих народів» (1784) .

3 Звернення жителів Прешпорку стосовно заснування словацької школи (1770).

4 «Патент про толерантність» (1784) .

5 «Патент про скасування кріпосного права» в Угорщині (1785) .

6 Бернолак Антон. «Лінгвістично-критична розповідь мовознавця про словацьку писемність» (1787) .

7 Коллар Ян. «Автобіографія» (1815) .

8 Коллар Ян. «Про літературну взаємність між племенами і наріччями слов’янського народу» (1836) .

9 Штур Людовіт. Про газету «Словенске народне новіни» (1845) .

10 Штур Людовіт. «Наріччя словацьке та необхідність писати на цьому наріччі» (1846) .

11 «Вимоги словацького народу» (1848) .

12 «Вимоги угорських словаків і русинів» (1848) .

13 Звернення словацької національної ради до словацького народу (1848) .

14 Звернення Словацької національної ради до імператора Франца Йосифа (1849) .

Тема 2. Словацькі землі у складі Австро-Угорської держави (1867–1914 рр.) .

1 «Меморандум словацького народу» (1861) .

2 «Віденський словацький меморандум» (1861) .

3 Програма організації «Нова школа словацька» (1869) .

4 Виборча програма Словацької національної партії (1901) .

5 Виборча програма Словацької народної партії (1906) .

6 Виборча програма Словацької народної партії (1913) .

Розділ ІІІ. ЧЕСЬКІ ЗЕМЛІ Тема 1. Чеські землі в складі Австрійської імперії (друга половина ХVII — перша половина ХVІІІ ст.) .

1 Урбарій1 маєтку колегії єзуїтів у Крумлові (бл. 1700) .

2 Рішення про права вотчинника (1700) .

3 «Статті про передачу майна підданців…» (1709) .

4 «Спадковий статут» про права чеських селян (1717) .

5 «Панщинний патент» імператора Карла VI1 (1717) .

6 Щоденник колегії єзуїтів про повстання гірників (1747) .

Тема 2. Чеське національне Відродження (кінець ХVІІІ — середина ХІХ ст.) .

1 Там Карел Ігнац. «Захист чеської мови від злісних її ганьбителів» (1783) .

2 Юнгман Йозеф. «Дві бесіди про чеську мову» (1806) .

3 Звернення з нагоди заснування Національного музею (1818).

4 Відозва з нагоди заснування «Матиці Чеської» (1831).

5 «Відозва до патріотів» з нагоди заснування «Об’єднання для заохочення промисловості в Чехії» (1833) .

6 Гавлічек-Боровський Карел. «Завдання і місія «Міщанської бесіди» (1846) .

7 Гавлічек-Боровський Карел. «Слов’янин і чех» (1846) .

8 Національний склад населення Австрійської імперії (1848) .

9 Листівка празьких патріотів (1848) .

10 Петиція народного мітингу до імператора (1848) .

11 Сабіна Карел. «Рух у Празі в березні 1848 р.» (1848) .

12 Палацький Франтішек. «Послання до Франкфурту» (1848).

13 «Маніфест до європейських народів» Слов’янського з’їзду в Празі (1848) .

14 Вимоги селян до моравского сейму (1848) .

15 Відозва студентів до населення Праги (1848) .

16 Гавлічек-Боровский Карел. «Стаття, котру я б хотів, щоб кожний прочитав і обміркував» (1848) .

17 Програмне звернення чеських радикальних демократів «До наших читачів» (1848) .

Тема 3. Чеські землі в добу Модернізації (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) .

1 «Основний закон про імперське представництво» (1861, 1867) .

2 «Державний основний закон про загальні права громадян королівств та земель, які представлені у рейхсраті» (1867) .

3 «Державний основний закон про здійснення влади та виконавчі повноваження» (1867) .

4 Декларація депутатів парламенту від Чехослов’янської соціал-демократичної робітничої партії (1897).

5 Масарик Томаш. «Критика марксизму» (1898) .

6 Масарик Томаш. «Право історичне та природне» (1900) .

7 Програма Чеської народної партії (реалістів) (1900) .

8 Резолюція IV з’їзду Чехослов’янської соціал-демократичної робітничої партії (1900) .

9 Програма Чеської національно-соціальної партії (1902) .

10 Програма Чеської аграрної партії (1903) .

11 Програма Національної партії вільнодумців (младочехів) (1907) .

12 Шмераль Богумір «Національне питання і соціал-демократія» (1909) .

Розділ ІV. БОЛГАРІЯ Тема 1. Болгарське національне Відродження .

1 Паїсій Хілендарський. «Історія слов’янська про народ і про царів» (1762) .

2 Софроній Врачанський. «Відозва до болгарського народу» (1812) .

3 Берон Петро. «Буквар з різними повчаннями» (1824) .

4 «Хатт-і-шеріф» султана Абдулли Меджида (1839) .

Тема 2. Болгарське населення в боротьбі проти османського панування

1 Лист повсталих болгарських селян до османської влади (1850)

2 Палаузов Нікола. «Про нинішнє положення болгар у європейській Туреччині» (1853).

3 Раковскі Георгій. «План звільнення Болгарії» (1858) .

4 Статут народних таємних комітетів (1867) .

5 Тимчасовий закон про народні лісові чети (1867) .

6 Програма Болгарського революційного центрального комітету (1870) .

7 Левскі Васіл. Проект статуту Революційної організації і звернення про звільнення Болгарії (1871) .

8 Ботєв Хрісто. «Запалимо вогонь повстання» (1875) .

9 Ботєв Хрісто. «Символ віри (кредо) Болгарської комуни» (1871) .

10 Звернення Пловдивського комітету з закликом до повстання (1876) .

11 Рапорт російського генерала А. І Арнольді (1878) .

12 Сан-Стефанський мирний договір (1878) .

13 Вказівки в.о міністра закордонних справ Росії М. К. Гірса членам російської делегації на Берлінському конгресі (1878).

14 Берлінський трактат (1878) .

Тема 3. Суспільно-політичний розвиток Болгарії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) .

1 Конституція Болгарського князівства (1879) .

2 Основні зміни та доповнення до Тирновської конституції (1893, 1911) .

3 Маніфест до болгарського народу з приводу проголошення Болгарії царством (1908) .

4 Статут Народно-ліберальної партії (1887) .

5 Програма Ліберальної партії (1886) .

6 Статут Народної партії (1894) .

7 Програма Прогресивно-ліберальної партії (1899) .

8 Благоєв Дімітр. «Короткі нотатки про моє життя» (1923–1924)

9 Програма Болгарської соціал-демократичної партії (1891) .

Розділ V. МАКЕДОНСЬКІ ЗЕМЛІ Тема 1. Македонські землі в складі Османської Імперії .

1 Хаджи-Константинов, Джинот Йордан. Про організацію навчальних закладів (1837–1854) .

2 Коментар про мову Й. Хаджи-Константинова Джинота (1851) .

3 Парфеній Зографський. «Думи про болгарську мову» (1858) .

4 Про відкриття слов’янського училища в Охриді (1860) .

5 Кусєв Тодор. Про газету «Македонія» (1867) .

6 Шапкарєв Кузман. Про запровадження болгарської мови (1869) .

7 Проект «Органічного регламенту» (1876–1877) .

8 Сан-Стефанський мирний договір (1878) .

9 З протоколів Берлінського конгресу (1878) .

10 Поп Георгієв, Беровський Димитр. Про підготовку Разловецького повстання (1876) .

11 «Правила» Македонського повстанського комітету (1878) .

12 Постанова про утворення Тимчасового уряду Македонії «Єдність» (1880) .

13 «Маніфест» Тимчасового уряду Македонії (1881) .

14 Хаджи Ніколов Іван. Про заснування революційної організації (1892) .

15 Груєв Даме. Про створення Таємної Македонсько-Одринської революційної організації (1893) .

16 Петров Джорче. Про рішення Салонікського з’їзду (1896) .

17 Статут Таємної Македонсько-Одринської революційної організації (1896).

18 «Проект автономії Македонії, Албанії, Старої Сербії та Одрину» (1902) .

19 Програма македонських соціалістів (1895) .

20 Маніфест Ілінденського повстання (1903) .

21 Декларація Внутрішньої революційної македонської організації до урядів великих держав (1903) .

22 «Меморандум про македонську літературну мову» (1902) .

23 «Славянский век» про Македонське науково-літературне товари- ство (1903) .

24 Директива Внутрішньої македонської революційної організації (1904) .

25 Рішення Салонікського обласного з’їзду Внутрішньої македонської революційної організації (1905) .

26 Декларація лівих сил Внутрішньої македонської революційної організації (1908) .

Розділ VI. СЕРБІЯ Тема 1. Сербські землі в складі Османської імперії (1804–1878) .

1 Обрадович Досіфей. «Лист до Харлампія» (1783) .

2 Караджич Вук. Передмова до «Словника народної мови сербів» (1818) .

3 Передмова до журналу «Сербске летописи» (1825) .

4 «Органічний статут» Сербського князівства (1838) .

5 Ухвала сербської скупщини в Сремських Карловцях (1848) .

6 Конституція Сербського князівства (1869) .

7 Маркович Светозар. Лист до племінника Миколи (1873) .

8 Проект програми Радикальної партії Сербії (1873) .

9 «Маніфест до сербського народу князя Мілана Обреновича» (1876) .

Тема 2. Здобуття незалежності та утвердження державності Сербії (1878–1914) .

1 Сан-Стефанський договір (1878) .

2 Берлінський трактат (1878) .

3 Програма Народної радикальної партії Сербії (1881) .

4 Статут Народної радикальної партії Сербії (1881) .

5 Звернення керівництва Народної радикальної партії Сербії (1883) .

6 Про установчий з’їзд Соціал-демократичної партії Сербії (1883) .

7 Ухвала з’їзду Соціал-демократичної партії Сербії (1903) .

8 Конституція Королівства Сербії (1903) .

9 Про скликання Першої Балканської конференції (1909) .

10 Ухвала Першої Балканської конференції (1909) .

11 Декларація Балканської робочої соціал-демократичної федерації (1909) .

12 Петро І Карагеоргієвич. «До сербського народу» (1912) .

13 Сербо-грецький союзницький договір (1912).

Розділ VII. ЗЕМЛІ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ 1 Записка російського дипломата про становище у Боснійських землях (1856) .

2 Звіт про становище населення Боснії і Герцеговини (1861) .

3 Записка про географічне положення населення, торгівлю і шляхи сполучення Герцеговини (1869) .

4 «Киевский телеграф». «Становище у Герцеговині» (1875) .

5 Пелагіч Васа. «Проект одного боснійця про перетворення Боснії і Герцеговини за сучасними демократичними принципами» (1875) .

6 Ботєв Христо. «Повстання в Герцеговині» (1875) .

7 «Меморандум вимог повстанців Боснії і Герцеговини» (1876) .

8 Узєлац Петар Лист до голови комітету допомоги повстанцям (1876) .

9 Програма прав народних повстанців (1877) .

10 Таємна конвенція Росії та Австро-Угорщини про Боснію і Герцеговину (1877) .

11 Протест сербського уряду проти анексії Боснії і Герцеговини (1908) .

12 Заява сербського уряду про визнання анексії Боснії і Герцеговини (1909) .

Розділ VIII. ХОРВАТСЬКІ ЗЕМЛІ Тема 1. Хорватські землі у складі Австрійської імперії (ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) .

1 Звернення Ференца ІІ Ракоці до хорватського сабору (1704) .

2 Лист хорватського сабору до Ференца ІІ Ракоці (1704) .

3 Джика Антон. «Опис Дубровницької Республіки» (1792) .

4 Гай Людевіт. «Оголошення» (1836) .

5 Шулек Богуслав. «Які наміри іллірів?» (1844) .

6 «Вимоги народу» (1848) .

7 Брліч Андрій. Стаття про становище в Австрійській імперії (1848) .

8 Постанова хорватського сабора (1848) .

Тема 2. Хорватські землі у складі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.). .

1 Угорсько-хорватська угода (1868) .

2 Програма хорватської «об’єднаної опозиції» (1894) .

3 Програма Хорватської партії права (1903) .

4 Рієкська резолюція (1905) .

5 Задарська резолюція (1905).

6 Звернення об’єднаної хорватської та сербської опозиції (1905) .

7 Програма Хорватської народної селянської партії (1905) .

8 Програма Старчевічової хорватської партії права (1907) .

Розділ ІХ. СЛОВЕНСЬКІ ЗЕМЛІ Тема 1. Словенське національне Відродження .

1 Черне Антон. Промова в австрійському рейхсраті (1848) .

2 Маяр Матія. «Союз словенських товариств» (1848) .

3 Маяр Матія. «Провінції нашої імперії» (1848) .

4 Перша політична програма «Об’єднана Словенія» (1848) .

Тема 2. Словенські землі в складі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ — початок ХХ ст.) .

1 Тивольська резолюція (1909) .

Розділ ІХ. ЧОРНОГОРІЯ 1 Звернення Миколи Негош-Петровича до чорногорців з приводу вступу на престол (1860) .

2 Звернення князя Миколи І до чорногорського війська з приводу війни з Османською імперією (1876) .

3 Сан-Стефанський мирний договір (1878) .

4 Берлінський трактат (1878) .

5 Конституція Князівства Чорногорія (1905) .

6 Звернення Миколи І до чорногорського народу з приводу проголо- шення королівства (1910) .

7 Звернення Миколи І до депутатів Народної Скупщини з приводу проголошення королівства (1910) .

8 Звернення Миколи І до чорногорського народу про початок першої Балканської війни (1912) .

Список рекомендованої літератури .

"

Ціна: 145 грн.
переглядів 1455
Рекомендуемо
Коваленко СергійПодаляк НаталіяАвтор-укладач Сергій Чайковський
Іван Богун - український Дон Кіхот Могутня Ганза Україна - європейська країна. Науково-популярне видання
.
Шпитальов ГеннадійВідейко МихайлоЯковенко Наталія
Донська і Дніпровська флотилії в російсько-турецькій війні 1736-1739 років Україна: від Антів до Русі Нарис історії середньовічної ранньомодерної України
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Брецко Ф. Ф.Махно НесторУдовиченко О.І.
Історія України 1914-1939 років: Конспект-довідник. Сповідь анархіста Україна у війні за державність
якщо бажаєте знати історію України загалом
Лукінюк М. В.Дорошенко ДмитроГрушевский М.
РУЙНУЙМО МІФИ! Полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами з дискусій автора в Інтернеті Слов'янський світ у його минулому й сучасному. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями


Коментарі

Шановні відвідувачі нашого сайту, на даний час усі коментарі тимчасово відключено через дуже велику активність кремлеботів

на нашому сайті 3992 найменувань книг з історії України


Увага, у зв'язку з реконструкцією ринку "Петрівка" наше торгівельне місце тепер 53 ряд, 2,3,4 місце (відремонтовані ряди, космічне графіті

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд, 2,3,4 місце
з 10.30 до 16.30
(крім понеділка).


Щоб зробити замовлення:

- післяплатою через Укрпошту по Україні

- або Новою Поштою

- або кур'єрською доставкою по місту Києву

напишить листа на e-mail: historiukr@gmail.com

або заповніть
бланк замовлення

або зателефонуйте:
тел.: 050 034 26 94
тел.: 067 787 85 83(Андрій)
(крім понеділка)

Якщо бажаете дізнатись на якому етапі обробки знаходиться ваше замовлення
098-403-03-98 (Ірина)Пошук по сайту
Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список

АКЦІЯ

Відейко Михайло

Україна: від Антів до Русі

при купівлі книг на суму більше 200 грн.
Цю книгу продамо за

130 грн.

Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"