книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологія
(цей розділ ще у стані розробки)популярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Книга Зневіри. 1946—1953


Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам’ять


Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини


Київські мініатюри. Книга дев'ята. Долі київських храмів


Похід Болбачана на Крим


Велесова книга для юнацтва


Кобзар


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (50) 2018 р.


Армія без держави: слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади


Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів


Київська міська дума: розбудова модерного міста


Чорна лихоманка


З ангелом-охоронцем і фото по життю


Голодомор-геноцид: термінологія


Енциклопедія козацтва. Лицарі Сонця


Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939-1941. 2-ге вид., змін, і допов.


Червоний голод. Війна Сталіна проти України


Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму


Владислав Федорович Верстюк: Біобібліографічний довідник


Это было в другом Киеве. Книга воспоминаний


найбільш популярні книжки цього тижняБрехуненко Віктор
Україна й українці: ім'я як поле битви
Дід Свирид
Історія України від діда Свирида
Фадєєв Олександр
Долітописна історія України
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Н. Машталер, С. Глузман, Р. ван Ворен.
НЕХАЙ РОСТЕ! ДЕСЯТЬ НЕБАЙДУЖИХ. Усні історії Майдану
За загальною редакцією Л. Івшиної
Повернення в Царгород
Піддубний С. В.
Великий код України-Русі
Вортман Д., Гордієнко Я., Майоров М.
TERRA UCRAINICA Історичний атлас України і сусідніх земель. Від кімерійців до сьогодення
Богуш Денис
КОЗАК-ХАРАКТЕРНИК, або Таємна наука діда Архипа
Колодзінський Михайло
Воєнна доктрина українських націоналістів
Черкас Борис (упорядник)
Українське Козацтво і Велике князівство Литовське
о. Мицик Ю. А., Плохій С. М.
Як козаки Україну боронили
Енн Епплбом
Червоний голод. Війна Сталіна проти України
Брехуненко Віктор
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле
Кузьмук Олексій
Києво-Межигірський чоловічий монастир
Малаков Дмитро, Прибега Андрій.
Київ столітньої давнини
за ред. Умберто Еко
Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети
Норман Дейвіс
Боже ігрище: історія Польщі
Таїрова-Яковлева Т. Г
Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність
Алфавітний покажчик

за авторами

за назвою

 

Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях


Код товару: 3253
Розділ: архів
Автор: Луняк Євген
Сторінок: 808
Обкладинка: тверда
Формат: 60х84/16
Наклад 300

товар відсутній

Преглядів: 1533

АНОНС КНИГИ:

"" Книга Євгена Луняка являє собою комплексне дослідження французької історіографії історії України XVI-XVIII ст. Автор даної наукової роботи докладно відобразив процес еволюції вивчення України козацької доби істориками Франції від появи перших свідчень про козаків у цій країні до сучасності. Процес розвитку історичних студій з даної тематики розглядається на фоні соціально-політичних і культурних процесів, які відбувалися у Франції в XVI - на початку XXI ст. Висвітлюються питання впливу французької політики та культури на розвиток козакознав-чих і українознавчих досліджень у цій країні, а також розглядається проблема рецепції тем і образів козацької України у французькому мистецтві.

Книга, безумовно, матиме цікавість не лише для науковців-істориків, але й для викладачів, студентів і всіх тих, кого цікавить минуле України й Франції та історичні взаємини між цими країнами.

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчук Григорій Дмитрович

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв Ластовський Валерій Васильович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу пам'яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського HAH України Пінчук Юрій Анатолійович

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Стан вивчення теми, джерельна база та методологія дослідження.

1.1. Стан вивчення французької історіографії історії України XVI-XVIII ст.

1. 2. Характеристика джерельної бази дослідження.

1. 3. Теоретико-методологічні засади дослідження.

Розділ 2. Еволюція історичних уявлень про Україну до середини XVII ст. та становлення козацької тематики у французькому історіописанні.

2. 1. Загальний стан історичної науки у Франції в XVI - першій половині XVII ст. і бачення України тогочасними французькими інтелектуалами.

2. 2. Елемент казковості та надзвичайності в уявленнях французьких авторів XVI-XVII ст. про українські землі.

2. 3. Минуле Русі-України в космографічних описах другої половини XVI ст. Становлення козацької тематики у французькій науковій літературі.

2. 4. Віддзеркалення діяльності українського козацтва в творах французьких авторів першої половини XVII ст.

Розділ 3. «Країна козаків» у французькій історичній літературі другої половини XVII ст.

3. 1. Загальний стан французької історичної науки в другій половині XVII ст. та віддзеркалення подій «української війни» у французькій політиці та культурі.

3. 2. Минуле України в нарисах Жана Ле Лабурера про Русь і козаків.

3. 3. Відображення історичного аспекту в «Описі України» Бо- плана.

3. 4. Віддзеркалення подій Хмельниччини в творах П'єра Лінажа де Восьєнна.

3. 5. «Історія війни козаків проти Польщі» П'єра Шевальє, як перший узагальнюючий нарис про Хмельниччину в контексті французьких українознавчих розвідок середини XVII ст.

3. 6. Відображення перебігу «української війни» в тюркознав-чих розвідках французьких авторів останьої третини XVII ст.

3. 7. Висвітлення минулого України в контексті французької полоністики та русистики останньої третини XVII ст.

Розділ 4. Козацька Україна у французькій історіографії доби Просвітництва.

4. 1. Загальні тенденції розвитку французької просвітницької історіографії у XVIII ст. та рецепція козацької України в політиці та культурі Франції.

4. 2. Висвітлення перебігу Північної війни на землях України та ролі в ній Мазепи в «Історії Швеції» Анрі-Філіппа де Лімьє в контексті зародження західного мазепознавства.

4. 3. Екскурси до української історії в «Мемуарах про Петра Великого» Івана Нестезюрануа.

4. 4. Висвітлення подій Північної війни в Україні в історичних нарисах французьких і франкомовних авторів першої половини XVIII ст.

4. 5. «Країна козаків» у висвітленні Вольтера і його вплив на розвиток історичних досліджень про Україну.

4 6. Україна XVII ст. в «Історії Яна Собеського» Габріеля- Франсуа Куає.

4. 7. Відображення питань історії «козацької країни» в працях просвітників та енциклопедистів.

4. 8. Геополітичні зміни на південному сході Європи та занепад козацького ладу в Україні у висвітленні французьких авторів другої половини XVIII ст.

4. 9. Висвітлення минулого українського козацтва в контексті «Історії Росії» П'єра-Шарля Левека.

4. 10. Українознавчий доробок Ніколя-Габріеля Лекперка та початки впливу української історичної думки на французьку історіографію.

4. 11. Минуле українського козацтва у творчості Жана-Бенуа Шерера і вплив на неї козацького історіописання XVIII ст.

4. 12. Кінець козацької України в творах французьких авторів рубежу ХVІІ-ХІХ ст. Українське питання у французькій революційній публіцистиці.

Розділ 5. Україна козацької доби у працях французьких істориків XIX ст.

5. 1. Рецепція козацької України у французькій культурі та політиці XIX ст. і вплив цих чинників на розвиток історіографії питання.

5. 2. Козацька тематика у французьких наукових студіях наполеонівської доби.

5. 3. «Історія козаків» Шарля-Луї Лезюра як компендіум французького козакознавства початку XIX ст.

5. 4. Вивчення історії козацької України в добу Реставрації й Орлеанської монархії.

5. 5. Віддзеркалення козацької минувшини в творах французьких мандрівників першої половини XIX ст.

5. 6. Рецепція козацької України в працях польської еміграції у Франції.

5. 7. Висвітлення питань історії України ХVІ-ХVІІІ ст. в творчості Казимира Валішевського.

5. 8. Віддзеркалення питань історії козацької України в творах Сіпрієна Робера, Жуля Мішле та Віктора де Марса в контексті розвитку французької історіографії середини XIX ст.

5. 9. Наукові розвідки з історії українського козацтва Проспера Меріме та козацькі зацікавлення у Франції в 1850-1860-х рр.

5. 10. Звернення до історії України ХVІ-ХVІІІ ст. в творах французьких славістів останньої третини XIX ст. Посилення впливу української наукової думки на французьку історіографію питання.

Розділ 6. Минуле України козацького періоду в новітній французькій історіографії.

6. 1. Віддзеркалення козацької тематики у французькій культурі XX - початку XXI ст.

6. 2. Вплив наукової діяльності Грушевського та інших українських істориків на розвиток французьких наукових досліджень України козацької доби в першій половині XX ст.

6. 3. Роль Ілька Борицака у розвитку французьких наукових досліжень історії України козацької доби.

6. 4. Україна часів Мазепи у висвітленні Клода Норманна.

6. 5. Україна ХVІ-ХVІІІ ст. у сучасній французькій історіографії.

6. 6. Внесок українських діаспорних істориків і науковців з Великої України в розвиток вивчення минулого України козацької доби у Франції в другій половині XX - на початку XXI ст.

Висновки.

Література.

Іменний покажчик.

""

Акційна ціна:

Мартін Маля
РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ: ІСТОРІЯ СОЦІАЛІЗМУ В РОСІЇ 1917-1991 Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879—1926)
200 грн. 80 грн.
110 грн. 40 грн.
Гриценко І. В. Залізняк Леонід
Український Державний Флот в 1917-1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду Стародавня історія України - 2-ге вид, доповн.
380 грн. 320 грн.
190 грн. 250 грн.
Савченко Віктор Найден О.С.
Україна масонська Міф. Фольклор. Форма. Образ
100 грн. 480 грн.
80 грн. 240 грн.
Рекомендуемо
Русина Олена, Горобець Віктор, Чухліб ТарасЛандау Александр Норман Дейвіс
Незнайома Кліо. Українська історія в таємницях і курйозах XV—XVIII століття Де Голль. История Франции, 1940—1969 Боже ігрище: історія Польщі
.
Багряний Іван Войтович Л. В.Діяк І.В.
Огненне коло Князь Рюрик П'ята колона в Україні: загроза державності
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Гунчак Т.Дяченко П. Г.Млиновецький Роман
Ключові проблеми історіографії Другої світової війни Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР. НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917—1918 (репринтне видання)
якщо бажаєте знати історію України загалом
Орест СубтельнийГрушевский М.Подволоцкий А. А.
Історія України Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями Сокровенная история Руси-Украины

на сайті

5684
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на тиждень

Сьогодні торгівельне місце
працює
з 10.30 до 17.00

завтра з 11.00 до 17.00

субота з 10.30 до 17.00

неділя з 10.30 до 17.00


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту

Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список
популярні новинки

Грабовецький. В.В.
Західно-українські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр.
Пінак Є., Чмир М.
Військо Української революції 1917—1921 років
Альфредас Бумблаускас, Алфонсас Эйдинтас, Антанас Кулакаускас, Миндаугас Тамошайтис
Історія Литви кожному
Князі Олельковичі-Слуцькі
Дзира Я.І.
Літопис самовидця

АКЦІЯ

Яворницький Дмитро

Історія Запорізьких козаків

при купівлі книг на суму більше 200 грн.
Цю книгу продамо за

370 грн.

Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Як козаки Україну боронили"


Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"