книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологіяпопулярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Формирование территории Киевской земли (IX — первая треть XII в.)


Воїн в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти


Україна. Друга світова війна. Енциклопедія. Словник


Самійло Величко "Літопис"


Іван Мазепа — людина, політик, легенда


Визвольна боротьба ОУН й УПА (1939-1960 рр.): Монографія


Семен Неживий - лицар Холодного Яру


Двойное убийство Сталина: Секреты психики и реконструкция смерти тирана


Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада.


Мобілізація на периферії. Військовий обов’язок як фактор модернізації


Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793-1914 рр.


Константинопольская и Русская Церкви в период великих потрясений (1910-е — 1950-е гг.)


Технології впливу на виборців


Українська армія у 1920 році: Військовий союз з Польщею, війна з Радянською Росією та інтернування


Золото - державі! Торгсин у радянській Україні, 1931-1936


Історія шкільництва в містах і селах Київщини XIX- початку XX ст.


Щоденник сотника Устима


От Руси до Украины. Пути исторической памяти


Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні


Книга Розчарування. 1977—1990


найбільш популярні книжки цього тижня

Тинченко Ярослав
Війна України проти Радянської Росії у 1920 році


Липа К., Руденко О.
Військо Богдана Хмельницького


Піддубний Сергій
Велесова Книга - Веди України-Русі


Голобуцький Володимир
Запорозьке козацтво


Тихий Володимир, Пузік Валерій
Наші котики. Бліндаж


Таїрова-Яковлева Тетяна
Коліївщина: великі ілюзіїКоліївщина: право на повстання: збірник наукових і науково-популярних статей, присвячений 250-літтю національно-визвольного повстання 1768-1770 років


Синяк Іван
Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. -Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі (Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775. - Т. 6/7


Паталах О.
Бузьке козацьке військо


Петровський М.Н.
Історія України в документах і матеріалах. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХIII століть


Алфьоров Олександр, Різніченко Олександр
Переписна книга Сумського полку 1691 р.


Алфавітний покажчик

за авторами

за назвою


Визначні періоди та подіі в історії України

Коліївщина

Трипільська культура

Козацтво

Голодомор (1932-1933 рр.)


Популярні теми пошукових запитів

Книжки про російську агресію в Україні (2014-2020 рр.)

Книги про гетьманів

Українсько-польські відносини


Популярні автори

Таїрова-Яковлева Тетяна

Піддубний Сергій

Речкалов Олександр


Історичні постаті України

Богдан Хмельницький

Анна Ярославна

Симон Петлюра

 

Археологія і давня історія України (випуск 1)


Код товару: 3039
Розділ: археологічні дослідження
Автор: Укладач випуску: Гаврилюк Н.О.
Сторінок: 460
Обкладинка: м'яка
Формат: 60х84/8
Стан книги: нова
Наклад 300

Ціна: 320 грн

Преглядів: 1880

Також можна замовити книгу просто надіславши смс з кодом товару(ов) на номери телефону:
(Viber) 067-787-85-83 або 050-034-26-94


АНОНС КНИГИ:

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв'язків населення України у кам'яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор'ї, етногенез та рання історія слов'ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

Серия посвящена публикациям исследований по археологии и древней истории Украины. Освещаются вопросы социально-экономического развития и культурных связей населения Украины в каменном и медно-бронзовом веках, страницы по истории киммерийцев и скифов, материальная и духовная культура античных греков в Северном Причерноморье, этногенез и ранняя история славян, развитие древнерусских городов и сел Издаются новые археологические материалы, разведки по истории археологии и архивные источники. Для археологов, историков, краеведов, учителей истории, студентов исторических факультетов, всех, кто интересуется древней историей Украины.

A series is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages are under observing. New archeologi-cal records, survey on history of archaeology and archival sources are being published. This series is intended for archeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.

Содержание

Предисловие

IN MEMORIAM V.V. KRAPAVINA

Памяти В.В. Крапивиной

Список работ В.В. Крапивиной

Фототека. Валентина Крапивина и. мы

Крапивина В.В. Ольвия и сарматы

ольвия Крыжицкий С.Д. Архитектурно-строительные остатки в береговом клифе Ольвии (1966-1968, 1970, 1972 гг.)

Буйских A.B. О датировке бронзолитейной мастерской в южной части Ольвии

Пукліна О. О. Скляні модіолуси з Ольвії

Котенко В.В. Посуд Херсонеса Таврійського, знайдений в Ольвії

Braund David. Olbia in the Roman empire: some observations on Neronian evidence

Николаев H.И. О датировке ольвийского декрета IosPE. I2. 34 в честь Никерата Папиева

Иванчик А.И. О некоторых поддельных надписях Северного Причерноморья

Папанова В.А., Ляшко С.H. Весовые гири из пригородных усадеб Ольвийской хоры V-

Ивченко A.B. Подбойные погребения в дромосах земляных склепов некрополя Ольвии

Смирнов O.I., Шевченко Т.М. Про дослідження некрополя Ольвії у 1901 році

Снитко І. О., Гребенников В.Б. До історії дослідження некрополів хори Ольвії VI -III ст. до н.е.

Каряка O.B. До історії організації робіт Ольвійської археологічної експедиції у 1930 р.

Хомчик М.А. Качура М.В. Лапідарій у Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія» HAH України

БЕРЕЗАНЬ

Кругпилов В.В., Бондаренко Д.В. Керамические обжигательные печи Борисфена середины VI в. до н.э. (по материалам раскопок 2011-2013 гг.)

Шейко І.М. Світильники з вертикальними ручками-петлями з Ольвії та Борисфену

Хмелевский Д.Н. Свинцовые изделия из материалов участка "Т" Березанского поселения

Чистов Д.Е., Ильича Ю.И. Новые данные о Березанском поселении классического периода

Смирнов Л.И. Погребения эпохи средневековья из раскопок участка «ГШ» на о. Березань в 2007-2012 гг.

VARIA

Толстиков В.П. О времени основания и архитектурной среде раннего Пантикапея по материалам новейших раскопок

Молев Е.А.3 Молева Н.В. Святилище у восточной крепостной стены в боспорском городе Ки-тее

Винокуров Н.И. Центральное помещение 4 ранней цитадели городища Артезиан в Крымском Приазовье

Масленников А.А. Каменное ядро из Крымского Приазовья

Новиненкова M.B. Детали щита Scutum позд-нереспубликанского времени из святилшца у перевала Гурзуфское Седло

Чеховин А.Г. Ремесленные вотивы двух зольников поселения Глубокой Пристани

Малюкевич A.B. Молога - сакральный центр поздних скифов Буджака

Бруяко И.В. Нестандартные комплексы в погребальном обряде населения городища Кар-тал раннего железного века

Самойлова Т. Л. Редкий расписной сосуд эллинистического времени из Тиры

Охотников С.Б. Дельта Дуная и остров Змеиный в письменных и археологических источниках

Діденко C.B. До питання про верхню хронологічну межу світлоглиняних вузькогорлих амфор типу Шелов D

ИСТОРИЯ НАУКИ

Гаврилюк H.A. К истории экономики Ольвии -историография проблемы

Тункина И.В. К биографии профессора Бориса Васильевича Варнеке: Новые архивные мате риалы

Гаркуша H.B. Деятельность С.И. Гайдученк< (к истории археологических исследований і Херсонской губернии)

Кузьміщев О.Г. Е.Р. фон Штерн - дослідниі античної археології Північного Причорномор> (кін. XIX - поч. XX ст.)

Буйских С.Б. Древние некрополи: нравствен ные аспекты исследования

Сведения об авторах Список сокращенийРідкісні книжки з археології

Кобалія Дмитро, Нефьодов Валерій
Исследование поселений-гигантов трипольской культуры «Запорозька чайка»: історія однієї знахідки
320 грн. 390 грн.

Акційна ціна:

Русначенко Анатолій
УКРАИНА-ЕВРОПА: ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. - Том 3 Нариси новітньої історії України. Книга 1
420 грн. 330 грн.
280 грн. 150 грн.
Громенко С. Мицик Юрій
500 битв за Крым За віру православну Видання 2-е
140 грн. 250 грн.
100 грн. 60 грн.
Сергійчук Володимир Григоренко Петро
Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації Вітер зустрічний
140 грн. 90 грн.
80 грн. 60 грн.
Рекомендуемо
Русина Олена, Горобець Віктор, Чухліб ТарасП. М. Кралюк. В. В. Щепанський. М. М. ЯкубовичУшкалов Леонід
Незнайома Кліо. Українська історія в таємницях і курйозах XV—XVIII століття «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури
.
Мицик ЮрійВойтович Л. В.Діяк І.В.
Битва під Збаражем 1649 року Князь Рюрик П'ята колона в Україні: загроза державності
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Ковальчук М.Коваль РоманУдовиченко О.І.
Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки з Радянської Росією. 1917-1918 рр. (Наукове видання) Отаман Зелений: Історичний нарис Україна у війні за державність
якщо бажаєте знати історію України загалом
Уривалкін О.М.Брецко Ф. Ф.Грушевский М.
Історія України (кінець XVII — початок XXI століття) Історія України 1914-1939 років: Конспект-довідник. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями

на сайті

6308
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на книжковому ринку "Петрівка"
до кінця тиждня

Сьогодні торгівельне місце
працює
з 10.00 до 17.00

завтра з 10.00 до 17.00


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту

Пропонуємо 9587 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список
популярні новинки

Гогун Александр
Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы
Н. Машталер, С. Глузман, Р. ван Ворен.
НЕХАЙ РОСТЕ! ДЕСЯТЬ НЕБАЙДУЖИХ. Усні історії Майдану
Альфредас Бумблаускас, Алфонсас Эйдинтас, Антанас Кулакаускас, Миндаугас Тамошайтис
Історія Литви кожному
Князі Олельковичі-Слуцькі
Абрамович Дмитро
Києво-Печерський Патерик (Репринтне видання)
Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Як козаки Україну боронили"


Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"