книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологія
(цей розділ ще у стані розробки)популярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Як козаки Україну боронили


Становлення інституту військових губернаторів на теренах Правобережної України (кінець XVIII — перша третина XIX ст.): монографія


Казацкий миф. История и нациогенез в эпоху империй


Аэций. Последний великий полководец Древнего Рима


Україна. Історія з грифом «Секретно»


СОЦІУМ. Альманах соціальної історії - Вип. 13-14


Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917-1921 рр.


Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського Т. III


Криниця для спраглих. Кіно


Пунические войны: история великого противостояния. Военные, дипломатические, идеологические аспекты борьбы между Римом и Карфагеном


Загадки истории. Французская империя и республика


Харків. 1938


Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець XIX — початок XX ст.)


Сфрагістичний щорічник. — Випуск II


Гедимін – некоронований король


Красный циркуляр. Правдивая история о больших деньгах, убийстве, борьбе за cправедливость и о том, как я стал личным врагом Путина


Капетинги. История династии (987-1328)


Мова радянського тоталітаризму


Київські мурали


Осеберг. Загадки королевского кургана


найбільш популярні книжки за січеньДід Свирид
Історія України від діда Свирида
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Горобець В. М.
Україна: Десятиліття «золотого спокою» та доба революційного збурення. 1638-1650
Фадєєв Олександр
Долітописна історія України
В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко
«Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст.
Тинченко Я.
1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 — листопад 1919 р.
Опільський Юліан
Іду на Вас; Ідоли падуть
За загальною редакцією Л. Івшиної
Корона, або Спадщина Королівства Руського
Плохій Сергій
Убивство у Мюнхені. По червоному сліду
Керівник проекту — Кирило Галушко
Історія українського війська
Автор-упорядник – лауреат премії імені Тараса Шевченка Володимир Недяк
Україна – козацька держава
перекл. Спасько С.
Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом
Тинченко Я.
1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 — листопад 1919 р.
Фельштинский Юрий, Станчев Михаил
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ: Битва за Украину
Кадомская Мария Абрамовна, Мокроусова Елена Георгиевна
Замок вздохов...
Автор-упорядник М. М. Корінний; від. ред. С. А. Каменева
Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1471-1918 роки., Довідник.
За загальною редакцією Л. Івшиної
Повернення в Царгород
Юрова Т.М.
Однострій українських вояків від Першої до Другої світової війни: Монографія
Косарев Р. В., Нефедов В. В., Рівкін К.
Зброя доби козацтва XV-XVIII століть
Алфавітний покажчик

за авторами

за назвою

 

книжка знаходиться у розділі: основний асортимент


Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. III: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна
упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. III: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна
Книга розкриває широке коло питань з візантиністики та української медієвістики загалом. Третій випуск безпосередньо присвячений одному з основоположників візантиністики в Харківському університеті – Єгору Рєдіну. Надзвичайно широка діяльність вченого відобразилась і в публікаціях збірника. Таким чином книга розкриває не лише питання з історії візнатиністики та візантиністики загалом, а й широке коло питань історії української культури на Слобожанщині кінця XIX – початку ХХ ст.

Зміст

Гордієнко Д., Корнієнко В. Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина

До 150-ліття з дня народження Є.К. Рєдіна Редин Е. Автобиография / Публ. та ред. Д. Гордієнка .

Корнієнко В. Листи Андрія Сомова та Івана Толстого до Єгора Рєдіна (матеріали до біографії А. Матушинського)

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим

Гордієнко Д., Ніцович Р. З історії створення ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18(24) квітня 1897 р.)

Гордієнко Д. “Служіння мистецтву – служіння добру, благу, вищій красі (вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну)

Корнієнко В. Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна в епістолярній спадщині .

Гордієнко Д. Василь Ляскоронський та Єгор Рєдін: епізод зі взаємовідносин у контексті ХІІ Археологічного з’їзду .

Гордієнко Д. До участі Володимира Антоновича у ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна)

Гордієнко Д. До історії археологічних досліджень Куп’янського повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник)

Корнієнко В. Єгор Рєдін як охоронець пам’яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора)

Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико- філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова)

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка .

Гордієнко Д. Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р.

Гордієнко Д. З листування Єгора Рєдіна з Василем Данилевичем

Гордієнко Д., Стариков Г. Дмитро Багалій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними джерелами)

Файда О. Єгор Рєдін та Микола Петров: штрихи до історії наукового співробітництва

Побожій С. З епістолярій Дмитра Айналова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова

Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство / Публ. та ред. Д. Гордієнка .

Статті. Замітки. Публікації. Алфьоров О. Молівдовули невідомих з джерел руських єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва)..

Ананьєва Т. Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов – киевский “Крест” Апостола Андрея Первозванного.

Болгов Н., Болгов К. “Панегирик Юстину Младшему” Кориппа .

Векленко В., Несправа М. До питання про атрибутацію дрібних культових сланцевих виробів південно-західних земель Великого Новгорода .

Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции .

Горнова І. “Наука управління державою” за Михаїлом Пселлом

Корнієнко В. Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко .

Корнієнко В. Curriculum vitae Іполита Моргілевського .

Кызласова И. О Павле Юкине и его мемуарах .

Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы / Публ. та ком. И. Кызласовой .

Латишев В. До питання про літературну діяльність Константина Порфирогенета / Публ., пер. та ред. Д. Гордієнка

Маврін О. До участі Ярослава Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську

Марголіна І. До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва

Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской

Нікітенко Н., Корнієнко В. Усипальня Ярослава Мудрого у Софії Київській

Никитенко М. Стуктура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения

Никитенко Мих. План південно-західної частини Верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега

Пуцко В. Слобожанская иконопись XVII–XVIII вв.: проблема генезиса .

Роменський О. Хрещені Роси очима візантійців

Сінкевич Н. Byzance apres Byzance: Візантія очима руських інтелектуалів кінця XVI – середини XVII ст.

До історії україно-болгарських зв’язків ІХ–ХIV ст.

Сырцова Е. Названия Днепровских порогов “по-росски” в “De administrando imperio” Константина Багрянородного: особый случай перевода с греческого на греческий

Ульяновский В. Быть учеником классика: мера ответственности (несколько новых писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому)

Яницкая П. Реставрация образа “Поклонение иконе Жировичской Богоматери” иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия

Рецензії. Огляди Гордієнко Д. Hic mortui vivunt et muti loquuntur [Рец. на кн.: Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: Коллегиум, 2011, 290 с.] .

Нікітенко Мих., Корнієнко В. Деякі зауваги з приводу публікації Є. Архіпової та Т. Бобровського “Археологічні дослідження на території Софійського заповідника”

Нікітенко Н., Сінкевич О. Спроба викреслити з історії Могилянське відродження Софії Київської у контексті “здобутків” Т. Лютої .

Бібліографія Гордієнко Д. Покажчик змісту часопису “Byzantinobulgarica” (Софія), 1962–1995, т. I–IX

Пам’ять Гордієнко Д., Корнієнко В. Павло Степанович Сохань: шлях у віки

Список скорочень ..

Ціна: 80 грн.
переглядів 693
Рекомендуемо
Мушкетик Ю. М.Диса КатеринаФельштинский Юрий, Станчев Михаил
На брата брат Історія з відьмами ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ: Битва за Украину
.
Руккас А.О.Відейко МихайлоЯковенко Наталія
«Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа) Україна: від Антів до Русі Нарис історії середньовічної ранньомодерної України
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Брецко Ф. Ф.Дяченко П. Г.Удовиченко О.І.
Історія України 1914-1939 років: Конспект-довідник. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР. Україна у війні за державність
якщо бажаєте знати історію України загалом
Литвин В.М.Брецко Ф. Ф.Грушевский М.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Історія України 1914-1939 років: Конспект-довідник. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями

на нашому сайті 4138 найменувань книг з історії України
Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд, 2,3,4 місце
з 10.30 до 16.30
(крім понеділка).


Щоб зробити замовлення:

- післяплатою через Укрпошту по Україні

- або Новою Поштою

- або кур'єрською доставкою по місту Києву

напишить листа на e-mail: historiukr@gmail.com

або заповніть
бланк замовлення

або зателефонуйте:
тел.: 050 034 26 94
тел.: 067 787 85 83(Андрій)
(крім понеділка)

Якщо бажаете дізнатись на якому етапі обробки знаходиться ваше замовлення
098-403-03-98 (Ірина)Пошук по сайту
Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список

АКЦІЯ

Яворницький Дмитро

Історія Запорізьких козаків

при купівлі книг на суму більше 200 грн.
Цю книгу продамо за

370 грн.

Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"