Розділи
Останні 20 надходжень


Повстання Війська Запорозького 1630 року Документи і матеріали


От Евбаза до Шулявки. Оккупация и послевоенные годы: Сборник воспоминаний


Мар'їнка: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х рр.


Вулиці Львова


У затінку лип і каштанів. Культурно-побутові, розважальні, спортивні споруди в парках радянського Києва


Зірки та терени козацької революції. Історія звитяг і поразок


Крізь павутиння змосковщення. До життєписів Павла і Михайла Кратів


Симон Петлюра


Перша хвиля


Старокиевские силуэты


Рождество и Новый год в старом Киеве. Из истории святочных обычаев


Торговые автоматы+киевские автоматчики


Український Державний Флот в 1917-1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду


1917, или Дни отчаяния: роман


Гетьманський скарб


Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.


Історія війн і військового мистецтва: в 3-х т. — Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа — початок XVI ст.)


Куркуль : роман


Українська цивілізація. Ведія : словник-довідник української праісторії та ведичної культури


Етнічні межі і державний кордон України


найбільш популярні книжки за вересеньДід Свирид
Історія України від діда Свирида
Тинченко Я.
1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 — листопад 1919 р.
Керівник проекту — Кирило Галушко
Історія українського війська
Плачинда Сергій
Міфи і легенди Давньої України
Яровий В.І.
Історія західних і південних слов'ян
Тинченко Я.
Лицарі Зимових походів. 1919-1922 рр.
Куштан Д., Ластовський В.
Археологія та рання історія Черкас(Наукове видання)
Брехуненко Віктор
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле
Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Бануца А., Черкас Б.
Україна: Литовська доба 1320-1569
Жданович О.
Зі Скандинавії у Причорномор’я. Військове мистецтво готів на теренах України
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Катерина Гладка, Дмитро Громаков, Вероніка Миронова та ін.
Добробати
Абашнна Н. С., Козак Д. Н., Синиця Є. В., Терпиловський Р. В.
Давні слов'яни. Археологія та історія
Норман Дейвіс
Боже ігрище: історія Польщі
Пінак Є., Чмир М.
Військо Української революції 1917—1921 років
за редакцією професора Ярового В. І.
Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян (Нова доба). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівкнижка знаходиться у розділі: основний асортимент


Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. III: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна
упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. III: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна
Книга розкриває широке коло питань з візантиністики та української медієвістики загалом. Третій випуск безпосередньо присвячений одному з основоположників візантиністики в Харківському університеті – Єгору Рєдіну. Надзвичайно широка діяльність вченого відобразилась і в публікаціях збірника. Таким чином книга розкриває не лише питання з історії візнатиністики та візантиністики загалом, а й широке коло питань історії української культури на Слобожанщині кінця XIX – початку ХХ ст.

Зміст

Гордієнко Д., Корнієнко В. Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина

До 150-ліття з дня народження Є.К. Рєдіна Редин Е. Автобиография / Публ. та ред. Д. Гордієнка .

Корнієнко В. Листи Андрія Сомова та Івана Толстого до Єгора Рєдіна (матеріали до біографії А. Матушинського)

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим

Гордієнко Д., Ніцович Р. З історії створення ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18(24) квітня 1897 р.)

Гордієнко Д. “Служіння мистецтву – служіння добру, благу, вищій красі (вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну)

Корнієнко В. Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна в епістолярній спадщині .

Гордієнко Д. Василь Ляскоронський та Єгор Рєдін: епізод зі взаємовідносин у контексті ХІІ Археологічного з’їзду .

Гордієнко Д. До участі Володимира Антоновича у ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна)

Гордієнко Д. До історії археологічних досліджень Куп’янського повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник)

Корнієнко В. Єгор Рєдін як охоронець пам’яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора)

Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико- філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова)

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка .

Гордієнко Д. Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р.

Гордієнко Д. З листування Єгора Рєдіна з Василем Данилевичем

Гордієнко Д., Стариков Г. Дмитро Багалій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними джерелами)

Файда О. Єгор Рєдін та Микола Петров: штрихи до історії наукового співробітництва

Побожій С. З епістолярій Дмитра Айналова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова

Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство / Публ. та ред. Д. Гордієнка .

Статті. Замітки. Публікації. Алфьоров О. Молівдовули невідомих з джерел руських єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва)..

Ананьєва Т. Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов – киевский “Крест” Апостола Андрея Первозванного.

Болгов Н., Болгов К. “Панегирик Юстину Младшему” Кориппа .

Векленко В., Несправа М. До питання про атрибутацію дрібних культових сланцевих виробів південно-західних земель Великого Новгорода .

Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции .

Горнова І. “Наука управління державою” за Михаїлом Пселлом

Корнієнко В. Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко .

Корнієнко В. Curriculum vitae Іполита Моргілевського .

Кызласова И. О Павле Юкине и его мемуарах .

Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы / Публ. та ком. И. Кызласовой .

Латишев В. До питання про літературну діяльність Константина Порфирогенета / Публ., пер. та ред. Д. Гордієнка

Маврін О. До участі Ярослава Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську

Марголіна І. До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва

Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской

Нікітенко Н., Корнієнко В. Усипальня Ярослава Мудрого у Софії Київській

Никитенко М. Стуктура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения

Никитенко Мих. План південно-західної частини Верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега

Пуцко В. Слобожанская иконопись XVII–XVIII вв.: проблема генезиса .

Роменський О. Хрещені Роси очима візантійців

Сінкевич Н. Byzance apres Byzance: Візантія очима руських інтелектуалів кінця XVI – середини XVII ст.

До історії україно-болгарських зв’язків ІХ–ХIV ст.

Сырцова Е. Названия Днепровских порогов “по-росски” в “De administrando imperio” Константина Багрянородного: особый случай перевода с греческого на греческий

Ульяновский В. Быть учеником классика: мера ответственности (несколько новых писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому)

Яницкая П. Реставрация образа “Поклонение иконе Жировичской Богоматери” иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия

Рецензії. Огляди Гордієнко Д. Hic mortui vivunt et muti loquuntur [Рец. на кн.: Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: Коллегиум, 2011, 290 с.] .

Нікітенко Мих., Корнієнко В. Деякі зауваги з приводу публікації Є. Архіпової та Т. Бобровського “Археологічні дослідження на території Софійського заповідника”

Нікітенко Н., Сінкевич О. Спроба викреслити з історії Могилянське відродження Софії Київської у контексті “здобутків” Т. Лютої .

Бібліографія Гордієнко Д. Покажчик змісту часопису “Byzantinobulgarica” (Софія), 1962–1995, т. I–IX

Пам’ять Гордієнко Д., Корнієнко В. Павло Степанович Сохань: шлях у віки

Список скорочень ..

Ціна: 80 грн.
переглядів 598
Рекомендуемо
Коваленко СергійЦибулькін В. В., Рожен Л. М., Вєдєнєєв Д. В. та ін. Фельштинский Юрий, Станчев Михаил
Іван Богун - український Дон Кіхот Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ: Битва за Украину
.
Руккас А.О.Відейко МихайлоЯковенко Наталія
«Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа) Україна: від Антів до Русі Нарис історії середньовічної ранньомодерної України
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Упорядник Олександр РеєнтРеєнт О. П.Архірейський Д. В.
Велика війна 1914-1918 pp. і Україна. У двох книгах. Книга 1. Іст. нариси. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 1914-1918 рр.І УКРАЇНА. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ЦЕНТРІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918-1921 р
якщо бажаєте знати історію України загалом
Павло-Роберт МаґочійПанчук І.І.Упоряд. та автор коментарів Уривалкін О.М.
Історія України Історія України очима іноземців Хрестоматія з історії України


Коментарі

Шановні відвідувачі нашого сайту, на даний час усі коментарі тимчасово відключено через дуже велику активність кремлеботів

на нашому сайті 3934 найменувань книг з історії України


Увага, у зв'язку з реконструкцією ринку "Петрівка" наше торгівельне місце тепер 53 ряд, 2,3,4 місце (відремонтовані ряди, космічне графіті

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд, 2,3,4 місце
з 10.30 до 16.30
(крім понеділка).


Щоб зробити замовлення:

- післяплатою через Укрпошту по Україні

- або Новою Поштою

- або кур'єрською доставкою по місту Києву

напишить листа на e-mail: historiukr@gmail.com

або заповніть
бланк замовлення

або зателефонуйте:
тел.: 050 034 26 94
тел.: 067 787 85 83(Андрій)
(крім понеділка)

Якщо бажаете дізнатись на якому етапі обробки знаходиться ваше замовлення
098-403-03-98 (Ірина)Пошук по сайту
Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список

АКЦІЯ

Відейко Михайло

Україна: від Антів до Русі

при купівлі книг на суму більше 200 грн.
Цю книгу продамо за

130 грн.

Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"