книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологіяпопулярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Історія України (до кінця XVI століття)


Космос Древньої України. Трипілля — Троянь: Мітологія Філософія Етногенез


Великий код України-Русі


Осень-Зима. Серия «Киевский календарь» 3 том


Ті, що стомилися боятися


Борис Стомахин об Украине: издание 2-е, исправленное и дополненное


Брати просторів


Пилип Орлик - гетьман України. Великий мазепинець Григор Орлик


КОЗАЦЬКА ДОБА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI - ПЕРША ЧВЕРТЬ XVIII СТОЛІТТЯ)


О странах Балтии


Київські мініатюри. Книга п'ята


Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. О гражданской войне. Об Александрийской войне. Об Африканской войне


Базар


При джерелах українського організованого націоналізму


Розвиток господарської діяльності на території сучасної України у просторі і часі


З часів єжовщини.Спогади


Моя праця і боротьба. (Спогади члена ОУН)


Початок сучасності: друга хвиля глобалізації, кінець Старого Порядку та Україна (XV - середина XIX ст.)


Володарка Понтиди


Переписна книга Сумського полку 1691 р.


найбільш популярні книжки цього тижня

Тинченко Ярослав
Війна України проти Радянської Росії у 1920 році


Відейко Михайло
Історія цивілізації. Україна. Том 1. Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. — ІХ ст.)


Алфьоров Олександр, Різніченко Олександр
Переписна книга Сумського полку 1691 р.


Піддубний Сергій
Велесова Книга - Веди України-Русі


Синяк Іван
Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. -Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі (Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775. - Т. 6/7


Доценко Олександер
Зимовий похід (6.XII.1919 — 6.V.1920)

Батьківщина святого Володимира: Волинська земля у подіях X століття


Код товару: 2770
Розділ: архів
Автор: Диба Юрій
Сторінок: 484
Обкладинка: тверда+суперобкладинка
Формат: 62х88/16
Стан книги: нова
Наклад 300

товар відсутній

Преглядів: 3161

АНОНС КНИГИ:

"Рецензенти: Александрович В. С, доктор історичних наук, завідувач відділу середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України;

Бевз М. В., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету "Львівська політехніка";

Габрель М. М, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування Національного університету "Львівська політехніка"; Шеломенцев-Терський С. Вдоктор історичних наук, доцент кафедри історії України та етнокомунікації Національного університету "Львівська політехніка".

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 3 від 28 листопада 2013 р.)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ВІДОМОСТІ ПРО НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА ТА ЙОГО РОДОВІД ПО МАТЕРІ

§ 1. Свідчення найдавніших літописів

§ 2. Свідчення Ніконовського та Архангелогородського літописів

§ 3. Повідомлення С. Герберштейна, М. Стрийковського та ІЗ. Тат і і це ва.

§ 4. Билинні персонажі родоводу Володимира Святославовича.

§ 5. Географічні орієнтири літописних та легендарних повідомлень про родовід та місце народження Володимира Святославовича.

Розділі. ВІДОМІ ВАРІАНТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА

§ 1. В. Татіщев про псковську батьківщину Володимира Святославовича та житійна версія народження св. Ольги

§ 2. Псковська краєзнавча версія народження Володимира Святославовича

§ 3. Київська версія локалізації Будятиного села.

§ 4. Гомельська версія локалізації Будятиного села.

§ 5. Деревлянська версія походження Малка Любчанина і волинська географія деревлянських подій у Я. Длуґоша

Розділ 3. НИЗКИНИЧІ ТА РОДОВА ЛЕҐЕНДА КИСЕЛІВ-СВЯТОЛЬДИЧІВ

§ 1. Найдавніші відомості про рід Киселів та його маєтність - село Низкиничі.

§ 2. Набута легенда Киселів-Святольдичів та етимологія родового прізвища

§ 3. Давня основа герба Киселів та його "барокізація".

§ 4. Низкиничі та варяго-руська топоніміка Побужжя.

Розділ 4. ВОЛИНСЬКІ БУДЯТИЧІ ТА КАЛУСІВ У СВІТЛІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РОДОВІД І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА

§ 1. Волинські Будятичі та ототожнення їх з літописним Будятиним селом.

§ 2. Добриня Резанович, волинські Резановичі та воєвода Козарин.

§ 3. Родовід Малковичів.

§ 4. Авункулат і народження Володимира Святославовича в родинних маєтностях матері

§ 5. Село Калусів (Гряди) і повідомлення С. Герберштейна та М. Стрийковського про Малка-Калусу

Розділ 5 ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІДПРАВЛЕННЯ МАЛУШІ З КИЄВА ДО БУДЯТИНОГО СЕЛА

§ 1. Дата народження Володимира Святославовича

§ 2. Вислання Малуші з Києва в контексті місійної діяльности єпископа Адальберта

§ 3. Релігійна ситуація на північних околицях Руси

§ 4. Антихристиянський терор та його сліди на Волині.

Розділ 6. ОЛЬЖИНА "ДЕРЕВЛЯНСЬКА ПОМСТА" І ПОХІД НА ВОЛИНСЬКУ ЛУГУ 947 РОКУ

§ 1. Проблема інкорпорації Києвом Волинської землі та похід Володимира "к Ляхомъ" 981 року.

§ 2. Реформаторська діяльність княгині Ольги та похід "к Новугороду" 947 року.

§ 3. Про вірогідність реформ київської адміністрації в Новгородській землі

§ 4. Шлях княгині Ольги на волинську Лугу після деревлянської помсти

Розділ 7 ОКНЯЖЕННЯ ОЛЬГОЮ ДЕРЕВЛЯНСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ

§ 1. Торговельний шлях Булгар-Київ-Рсіенсбурі та європейська торгівля Руси.

§ 2. Буг і Луга та балтійська торгівля Руси

§ 3. Торговельні війни на Побужжі X - початку XII століть

§ 4. Погости в басейні Прип'яті та питання окняження й урбанізації Західної Волині.

Розділ 8. ПОХІД 947 РОКУ ТА ЗВІСТКА ПРО ЗАЛИШЕНІ У ПЛЕСКОВІ "ОЛЬЖИНІ САНИ"

§ 1. Трактування повідомлення про "сани" в Плескові як свідчення мандрівки Ольги на Північ

§ 2. Використання саней у поховальному обряді

§ 3. Літописне свідчення про ритуальні сани княгині Ольги, залишені в насипі поховального кургану князя Ігоря.

§ 4. Книжне трактування саней Ольги як реліквії на взірець колісниці св. Константина та Єлени зі скарбниці константинопольської Софії.

Розділ 9 'НОВГОРОД' ЛІТОПИСНОЇ ЗВІСТКИ 947 РОКУ

§ 1. Історичні джерела та археологія про початки Новгорода на Волхові

§ 2. 'Немоґард' - центр уділу Святослава

§ 3. Етнонім 'нукарда' Аль-Мас'уді

§ 4. Південна локалізація Новгорода середини X століття

§ 5. Уділ Святослава - батьківщина Володимира

Розділ 10. НОВГОРОД НА ЛУЗІ ТА ВОЛХОВСЬКО-БУЗЬКІ ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

§ 1. Новгород та 'Словенська земля' в етнонімічних переліках ПВЛ

§ 2. Заснування Володимира на 'Словенській землі'

§ 3. Локалізація 'Новгорода' у повідомленні Яна Длуґоша.

§ 4. Новгородські етногенетичні леґенди та їх західноволинські аналоги

§ 5. Свідчення про запустіння й відновлення 'Словенська' та етапи урбанізації Побужжя УІ-Х століть

Розділ 11. ХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ВОЛИНІ

§ 1. Християнізація Західної Волині у контексті проблеми великоморавських та чеських євангелізаційних впливів

§ 2. Дуалістичні богомильські впливи на Русі.

§ 3. Леґенда про хрещення Новгорода на Волхові чи міжконфесійний конфлікт у Новгороді на Лузі?

§ 4. Найдавніші храми Володимира і звістка про передання Будятиного села церкві Богородиці

Розділ 12. ВОЛОДИМИР ТА МАЛУША В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

§ 1. Інтерпретація Корсунської легенди в традиції вшанування Будятицького святого джерела.

§ 2. Образ Малуші в українській обрядовій поезії.

§ 3. Правові норми X століття та елементи тогочасного побуту в колядках про ключницю.

§ 4. Малуша і Володимир в українській обрядовій поезії зимового циклу

ВИСНОВКИ.

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ

Бібліографія

Скорочення ремарок та назв мов, наріч і діалектів.

Бібліографічні скорочення.

Іменний покажчик

Покажчик географічних назв та етнонімів

Перелік ілюстрацій "

Акційна ціна:

Уривалкін О.М.
Історія України (кінець XVII — початок XXI століття) Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879—1926)
160 грн. 80 грн.
70 грн. 40 грн.
Громенко С. Мицик Юрій
500 битв за Крым За віру православну Видання 2-е
140 грн. 120 грн.
100 грн. 60 грн.
Зав’язкін Олег (укладач) Григоренко Петро
Легенда про Байду. Помста козаків Вітер зустрічний
70 грн. 90 грн.
45 грн. 60 грн.
Рекомендуемо
Коваленко СергійВ’ятрович В.М. Ушкалов Леонід
Іван Богун - український Дон Кіхот За лаштунками «Волині—43». Невідома польсько-українська війна Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури
.
Митрополит Дмитрій (Рудюк), Протоієрей Юрій МицикВойтович Л. В.Діяк І.В.
Київські митрополити XVII—XVIII ст. Князь Рюрик П'ята колона в Україні: загроза державності
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Нагаєвський І.Махно НесторМлиновецький Роман
Історія Української держави двадцятого століття Сповідь анархіста НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917—1918 (репринтне видання)
якщо бажаєте знати історію України загалом
Касьянов, ГеоргийКрип'якевич І., Дольницький М.Подволоцкий А. А.
Украина 1991—2007: очерки новейшей истории Історія України Сокровенная история Руси-Украины

на сайті

5895
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на тиждень

У зв'язку з карантином книжковий ринок Петрівка - не працює!!!


Замовлення приймаємо!


Обробка 1-4 дні, відправка 1-5 днів (за наявності книжок)


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту
Незабаром ціну буде змінено

Богдан Хмельницький
90 грн.
150 грн.
Чигирин — гетьманська столиця
160 грн.
240 грн.
Походження Русі
145 грн.
200 грн.
Іван Богун - український Дон Кіхот
180 грн.
250 грн.
Українські Монастирі
120 грн.
180 грн.

Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список
Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Як козаки Україну боронили"


Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"