книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологія
(цей розділ ще у стані розробки)популярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Український килим


Форми та елементи народної обрядовості


Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам’ять


Київські мініатюри. Книга дев'ята. Долі київських храмів


Книга Зневіри. 1946—1953


Похід Болбачана на Крим


Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини


Велесова книга для юнацтва


Кобзар


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (50) 2018 р.


Армія без держави: слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади


Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів


Київська міська дума: розбудова модерного міста


Чорна лихоманка


З ангелом-охоронцем і фото по життю


Голодомор-геноцид: термінологія


Енциклопедія козацтва. Лицарі Сонця


Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939-1941. 2-ге вид., змін, і допов.


Червоний голод. Війна Сталіна проти України


Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму


найбільш популярні книжки цього тижняБрехуненко Віктор
Україна й українці: ім'я як поле битви
Дід Свирид
Історія України від діда Свирида
Фадєєв Олександр
Долітописна історія України
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Н. Машталер, С. Глузман, Р. ван Ворен.
НЕХАЙ РОСТЕ! ДЕСЯТЬ НЕБАЙДУЖИХ. Усні історії Майдану
За загальною редакцією Л. Івшиної
Повернення в Царгород
Піддубний С. В.
Великий код України-Русі
Вортман Д., Гордієнко Я., Майоров М.
TERRA UCRAINICA Історичний атлас України і сусідніх земель. Від кімерійців до сьогодення
Богуш Денис
КОЗАК-ХАРАКТЕРНИК, або Таємна наука діда Архипа
Колодзінський Михайло
Воєнна доктрина українських націоналістів
Черкас Борис (упорядник)
Українське Козацтво і Велике князівство Литовське
о. Мицик Ю. А., Плохій С. М.
Як козаки Україну боронили
Енн Епплбом
Червоний голод. Війна Сталіна проти України
Брехуненко Віктор
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле
Кузьмук Олексій
Києво-Межигірський чоловічий монастир
Малаков Дмитро, Прибега Андрій.
Київ столітньої давнини
за ред. Умберто Еко
Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети
Норман Дейвіс
Боже ігрище: історія Польщі
Таїрова-Яковлева Т. Г
Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність
Алфавітний покажчик

за авторами

за назвою

 

Батьківщина святого Володимира: Волинська земля у подіях X століття


Код товару: 2770
Розділ: архів
Автор: Диба Юрій
Сторінок: 484
Обкладинка: тверда+суперобкладинка
Формат: 62х88/16
Наклад 300

товар відсутній

Преглядів: 3103

АНОНС КНИГИ:

"Рецензенти: Александрович В. С, доктор історичних наук, завідувач відділу середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України;

Бевз М. В., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету "Львівська політехніка";

Габрель М. М, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування Національного університету "Львівська політехніка"; Шеломенцев-Терський С. Вдоктор історичних наук, доцент кафедри історії України та етнокомунікації Національного університету "Львівська політехніка".

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 3 від 28 листопада 2013 р.)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ВІДОМОСТІ ПРО НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА ТА ЙОГО РОДОВІД ПО МАТЕРІ

§ 1. Свідчення найдавніших літописів

§ 2. Свідчення Ніконовського та Архангелогородського літописів

§ 3. Повідомлення С. Герберштейна, М. Стрийковського та ІЗ. Тат і і це ва.

§ 4. Билинні персонажі родоводу Володимира Святославовича.

§ 5. Географічні орієнтири літописних та легендарних повідомлень про родовід та місце народження Володимира Святославовича.

Розділі. ВІДОМІ ВАРІАНТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА

§ 1. В. Татіщев про псковську батьківщину Володимира Святославовича та житійна версія народження св. Ольги

§ 2. Псковська краєзнавча версія народження Володимира Святославовича

§ 3. Київська версія локалізації Будятиного села.

§ 4. Гомельська версія локалізації Будятиного села.

§ 5. Деревлянська версія походження Малка Любчанина і волинська географія деревлянських подій у Я. Длуґоша

Розділ 3. НИЗКИНИЧІ ТА РОДОВА ЛЕҐЕНДА КИСЕЛІВ-СВЯТОЛЬДИЧІВ

§ 1. Найдавніші відомості про рід Киселів та його маєтність - село Низкиничі.

§ 2. Набута легенда Киселів-Святольдичів та етимологія родового прізвища

§ 3. Давня основа герба Киселів та його "барокізація".

§ 4. Низкиничі та варяго-руська топоніміка Побужжя.

Розділ 4. ВОЛИНСЬКІ БУДЯТИЧІ ТА КАЛУСІВ У СВІТЛІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РОДОВІД І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА

§ 1. Волинські Будятичі та ототожнення їх з літописним Будятиним селом.

§ 2. Добриня Резанович, волинські Резановичі та воєвода Козарин.

§ 3. Родовід Малковичів.

§ 4. Авункулат і народження Володимира Святославовича в родинних маєтностях матері

§ 5. Село Калусів (Гряди) і повідомлення С. Герберштейна та М. Стрийковського про Малка-Калусу

Розділ 5 ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІДПРАВЛЕННЯ МАЛУШІ З КИЄВА ДО БУДЯТИНОГО СЕЛА

§ 1. Дата народження Володимира Святославовича

§ 2. Вислання Малуші з Києва в контексті місійної діяльности єпископа Адальберта

§ 3. Релігійна ситуація на північних околицях Руси

§ 4. Антихристиянський терор та його сліди на Волині.

Розділ 6. ОЛЬЖИНА "ДЕРЕВЛЯНСЬКА ПОМСТА" І ПОХІД НА ВОЛИНСЬКУ ЛУГУ 947 РОКУ

§ 1. Проблема інкорпорації Києвом Волинської землі та похід Володимира "к Ляхомъ" 981 року.

§ 2. Реформаторська діяльність княгині Ольги та похід "к Новугороду" 947 року.

§ 3. Про вірогідність реформ київської адміністрації в Новгородській землі

§ 4. Шлях княгині Ольги на волинську Лугу після деревлянської помсти

Розділ 7 ОКНЯЖЕННЯ ОЛЬГОЮ ДЕРЕВЛЯНСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ

§ 1. Торговельний шлях Булгар-Київ-Рсіенсбурі та європейська торгівля Руси.

§ 2. Буг і Луга та балтійська торгівля Руси

§ 3. Торговельні війни на Побужжі X - початку XII століть

§ 4. Погости в басейні Прип'яті та питання окняження й урбанізації Західної Волині.

Розділ 8. ПОХІД 947 РОКУ ТА ЗВІСТКА ПРО ЗАЛИШЕНІ У ПЛЕСКОВІ "ОЛЬЖИНІ САНИ"

§ 1. Трактування повідомлення про "сани" в Плескові як свідчення мандрівки Ольги на Північ

§ 2. Використання саней у поховальному обряді

§ 3. Літописне свідчення про ритуальні сани княгині Ольги, залишені в насипі поховального кургану князя Ігоря.

§ 4. Книжне трактування саней Ольги як реліквії на взірець колісниці св. Константина та Єлени зі скарбниці константинопольської Софії.

Розділ 9 'НОВГОРОД' ЛІТОПИСНОЇ ЗВІСТКИ 947 РОКУ

§ 1. Історичні джерела та археологія про початки Новгорода на Волхові

§ 2. 'Немоґард' - центр уділу Святослава

§ 3. Етнонім 'нукарда' Аль-Мас'уді

§ 4. Південна локалізація Новгорода середини X століття

§ 5. Уділ Святослава - батьківщина Володимира

Розділ 10. НОВГОРОД НА ЛУЗІ ТА ВОЛХОВСЬКО-БУЗЬКІ ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

§ 1. Новгород та 'Словенська земля' в етнонімічних переліках ПВЛ

§ 2. Заснування Володимира на 'Словенській землі'

§ 3. Локалізація 'Новгорода' у повідомленні Яна Длуґоша.

§ 4. Новгородські етногенетичні леґенди та їх західноволинські аналоги

§ 5. Свідчення про запустіння й відновлення 'Словенська' та етапи урбанізації Побужжя УІ-Х століть

Розділ 11. ХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ВОЛИНІ

§ 1. Християнізація Західної Волині у контексті проблеми великоморавських та чеських євангелізаційних впливів

§ 2. Дуалістичні богомильські впливи на Русі.

§ 3. Леґенда про хрещення Новгорода на Волхові чи міжконфесійний конфлікт у Новгороді на Лузі?

§ 4. Найдавніші храми Володимира і звістка про передання Будятиного села церкві Богородиці

Розділ 12. ВОЛОДИМИР ТА МАЛУША В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

§ 1. Інтерпретація Корсунської легенди в традиції вшанування Будятицького святого джерела.

§ 2. Образ Малуші в українській обрядовій поезії.

§ 3. Правові норми X століття та елементи тогочасного побуту в колядках про ключницю.

§ 4. Малуша і Володимир в українській обрядовій поезії зимового циклу

ВИСНОВКИ.

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ

Бібліографія

Скорочення ремарок та назв мов, наріч і діалектів.

Бібліографічні скорочення.

Іменний покажчик

Покажчик географічних назв та етнонімів

Перелік ілюстрацій "

Акційна ціна:

Мартін Маля
РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ: ІСТОРІЯ СОЦІАЛІЗМУ В РОСІЇ 1917-1991 Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879—1926)
200 грн. 80 грн.
110 грн. 40 грн.
Гриценко І. В. Залізняк Леонід
Український Державний Флот в 1917-1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду Стародавня історія України - 2-ге вид, доповн.
380 грн. 320 грн.
190 грн. 250 грн.
Савченко Віктор Найден О.С.
Україна масонська Міф. Фольклор. Форма. Образ
100 грн. 480 грн.
80 грн. 240 грн.
Рекомендуемо
Гуржий А. И., Палий А. И.Аркас, МиколаУшкалов Леонід
Константин Гордиенко Історія України-Русі Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури
.
Багряний Іван Войтович Л. В.Діяк І.В.
Огненне коло Князь Рюрик П'ята колона в Україні: загроза державності
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Солдатенко В. Ф.Грицкевич А. П.Веремійчик О.
Україна: рік 1917 Борьба за Украину, 1917-1921 Другий зимовий похід або листопадовий рейд
якщо бажаєте знати історію України загалом
Лукінюк М. В.Маркова С. В.ГРИГОР'ЄВ-НАШ
РУЙНУЙМО МІФИ! Полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами з дискусій автора в Інтернеті Історія України ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В НАРОДНИХ ДУМАХ ТА ПІСНЯХ

на сайті

5696
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на тиждень

Сьогодні торгівельне місце
працює
з 11.00 до 17.00

завтра з 10.30 до 17.00

п'ятниця з 11.00 до 17.00

субота з 10.30 до 17.00

неділя з 10.30 до 17.00


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту

Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список

АКЦІЯ

Яворницький Дмитро

Історія Запорізьких козаків

при купівлі книг на суму більше 200 грн.
Цю книгу продамо за

370 грн.

Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Як козаки Україну боронили"


Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"