книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологія
(цей розділ ще у стані розробки)популярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Український килим


Форми та елементи народної обрядовості


Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам’ять


Київські мініатюри. Книга дев'ята. Долі київських храмів


Книга Зневіри. 1946—1953


Похід Болбачана на Крим


Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини


Велесова книга для юнацтва


Кобзар


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (50) 2018 р.


Армія без держави: слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади


Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів


Київська міська дума: розбудова модерного міста


Чорна лихоманка


З ангелом-охоронцем і фото по життю


Голодомор-геноцид: термінологія


Енциклопедія козацтва. Лицарі Сонця


Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939-1941. 2-ге вид., змін, і допов.


Червоний голод. Війна Сталіна проти України


Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму


найбільш популярні книжки цього тижняБрехуненко Віктор
Україна й українці: ім'я як поле битви
Дід Свирид
Історія України від діда Свирида
Фадєєв Олександр
Долітописна історія України
Таирова-Яковлева, Татьяна
Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658)
Н. Машталер, С. Глузман, Р. ван Ворен.
НЕХАЙ РОСТЕ! ДЕСЯТЬ НЕБАЙДУЖИХ. Усні історії Майдану
За загальною редакцією Л. Івшиної
Повернення в Царгород
Піддубний С. В.
Великий код України-Русі
Вортман Д., Гордієнко Я., Майоров М.
TERRA UCRAINICA Історичний атлас України і сусідніх земель. Від кімерійців до сьогодення
Богуш Денис
КОЗАК-ХАРАКТЕРНИК, або Таємна наука діда Архипа
Колодзінський Михайло
Воєнна доктрина українських націоналістів
Черкас Борис (упорядник)
Українське Козацтво і Велике князівство Литовське
о. Мицик Ю. А., Плохій С. М.
Як козаки Україну боронили
Енн Епплбом
Червоний голод. Війна Сталіна проти України
Брехуненко Віктор
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле
Кузьмук Олексій
Києво-Межигірський чоловічий монастир
Малаков Дмитро, Прибега Андрій.
Київ столітньої давнини
за ред. Умберто Еко
Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети
Норман Дейвіс
Боже ігрище: історія Польщі
Таїрова-Яковлева Т. Г
Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність
Алфавітний покажчик

за авторами

за назвою

 

Историография истории Украинской ССР


Код товару: 1770
Розділ: букіністика та рідкісні книги
Сторінок: 540
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100\16
Наклад 2000

Ціна: уточнюється грн

Преглядів: 3663

АНОНС КНИГИ:

Предисловие

ГЛАВА I

Историография первобытнообщинного строя, зарождения классового общества и истории Киевской Руси (до второй половины XIII в.)
1. Историография первобытного общества на современной территории Украинской ССР
2. Историография зарождения классового общества
3. Историография античных рабовладельческих государств Северного Причерноморья
4. Историография происхождения и ранней истории славян
5. Историография образования и развития Древнерусского государства
6. Историография Киевской Руси периода феодальной раздробленности
7. Историография древнерусской культуры
8. Критика буржуазной историографии первобытнообщинного строя, зарождения классовых отношений и истории Киевской Руси

ГЛАВА II Историография периода зрелого феодализма, антифеодальной и освободительной борьбы (вторая половина XIII — первая половина. XVII в.)
1. Историография социально-экономического развития Украины
2. Историография политического положения украинских земель и формирования народности
3. Историография антифеодальной и освободительной борьбы народных масс Украины во второй половине XIII — первой половине XVII в.
4. Историография украинской культуры (XIII — первая половина XVII в.
5. Критика буржуазной историографии истории феодализма, антифеодальной и освободительной борьбы (вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

ГЛАВА III Историография освободительной войны и воссоединения Украиныс Россией, начала разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений (вторая половина XVII—XVIII в.)
1. Историография освободительной войны 1648—1654 гг. и воссоединения Украины с Россией
2. Историография социально-экономического развития и политического положения Украины
3. Историография антифеодальной борьбы народных масс Украины
4. Историография участия украинского народа в борьбе с иностранной агрессией и освобождении Северного Причерноморья

ГЛАВА IV Историография истории Украины периода разложения и кризиса феодально-крепостнической системы, крепостного права и развития капитализма (XIX в.)
1. Историография разложения и кризиса феодально-крепостнической системы в первой половине XIX в
2. Историография общественно-политического движения и классовой борьбы на Украине в первой половине XIX в
3. Историография падения крепостного права и развития капитализма на Украине во второй половине XIX в
4. Историография классовой борьбы и общественно-политического движения на Украине во второй половине XIX в.
5. Историография положения западноукраинских земель под гнетом Габсбургов в XIX в
6. Историография культуры Украины второй половины XIX в.
7. Критика современной буржуазной историграфии истории Украины периода разложения и кризиса феодально-крепостнической системы, падения крепостного права и развития капитализма (XIX в.)

ГЛАВА V Историография истории Украины периода империализма (1900 —февраль 1917 г.)

1. Ленинская историческая концепция и ее значение для научной разработки истории Украины периода империализма
2. Украинская историческая Лениниана по дооктябрьскому периоду 1900—1917 гг.
3. Историко-партийная проблематика периода империализма на Украине в советской историографии.
4. Советская историография о положении и борьбе трудящихся Украины в период империализма.
5. События на Украине периодов первой и второй российских революций в советской историографии.
6. Историография положения западноукраинских земель в начале XX в.
7. Критика буржуазной историографии истории Украины периода империализма (1900 — февраль 1917 г.)

ГЛАВА VI Историография Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Украине

1. Этапы развития советской историографии Великого Октября
2. Освещение большевистского руководства революционными массами и деятельностью их Советов
3. Историография движущих сил революции и их победоносного союза
4. Историография вооруженных сил революции, установления советской власти и ее первых шагов
5. Борьба трудящихся Украины проти» внутренней контрреволюции и империалистической интервенции в 1918—1920 гг. в советской историографии на первых этапах ее развития
6. Современный этап изучения истории гражданской войны и империалистической военной интервенции на Украине
7. Историография социалистического строительства на Украине в годы гражданской войны империалистической военной интервенции
8. Историография борьбы за власть Советов на западноукраинских землях в 1917—1920 гг.

ГЛАВА VII Историография построения и укрепления в Украинской ССР социалистического общества (1921—1941)
1. Рабочий класс и социалистические преобразования в промышленности
2. Историография социалистических преобразований в сельском хозяйстве
3. Историография общественно-политической жизни и государственного строительства
4. Историография культурной революции на Украине
5. Историография борьбы трудящихся за воссоединение западноукра-инских земель с Советской Украиной
6. Критика современной буржуазной историографии истории социалистического строительства в УССР (1921—1941)

ГЛАВА VIII Историография истории Украинской ССР периода Великой Отечественной войны

1. Становление историографии Великой Отечественной войны в Украинской ССР
2. Руководящая роль Коммунистической партии в Великой Отечественной войне
3. Историография боевых действий Советских Вооруженных Сил на Украине
4. Народная борьба на оккупированной фашистами территории Украины
5. Трудовой подвиг рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции УССР в советском тылу
6. Критика буржуазной историографии истории Украинской ССР периода Великой Отечественной войны

ГЛАВА IX Историография развития Украинской ССР в период укрепления социализма (1946—1960)

1. Усиление руководящей роли Коммунистической партии в экономической, социально-политической и духовной жизни республики
2. Историография внешнеполитической деятельности Украинской ССР
3. Историография борьбы рабочего класса Украинской ССР за восстановление и развитие промышленности
4. Историография восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства Украинской ССР
5. Повышение материального благосостояния и охрана здоровья населения Украинской ССР в советской историографии
6. Историография общественно-политической жизни трудящихся республики
7. Историография развития украинской советской культуры
8. Критика буржуазной историографии развития Украинской ССР в период укреплепия социализма

ГЛАВА X Историография истории Украинской ССР в условиях совершенствования социализма

1. Историография возрастания роли КПСС в борьбе за социально-экономический прогресс
2. Украинская советская историография международной деятельности УССР в современных условиях
3. Историография борьбы рабочего класса Украинской ССР за совершенствование материально-технической базы народного хозяйства
4. Проблемы развития социалистического соревнования в советской историографии
5. Освещение борьбы колхозного крестьянства Украины за осуществление аграрной политики партии
6. Историография социально-классовой структуры советского общества
7. Историография роли интеллигенции в развитии общества
8. Подъем материального благосостояния трудящихся УССР в советской историографии
9. Историография общественно-политической жизни трудящихся Украинской ССР
ДО. Историография культурного строительства в УССР в условиях совершенствования социализма
11. Освещение советского образа жизни
12. Историография новой исторической общности людей — советского народа
13. Критика буржуазной историографии истории Украинской ССР современного периода

Заключение

Список историографической литературы

Список сокращений

Именной указатель

Акційна ціна:

Мартін Маля
РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ: ІСТОРІЯ СОЦІАЛІЗМУ В РОСІЇ 1917-1991 Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879—1926)
200 грн. 80 грн.
110 грн. 40 грн.
Гриценко І. В. Залізняк Леонід
Український Державний Флот в 1917-1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду Стародавня історія України - 2-ге вид, доповн.
380 грн. 320 грн.
190 грн. 250 грн.
Савченко Віктор Найден О.С.
Україна масонська Міф. Фольклор. Форма. Образ
100 грн. 480 грн.
80 грн. 240 грн.
Рекомендуемо
Тарас Бульба-БоровецьЛандау Александр Ушкалов Леонід
АРМІЯ БЕЗ ДЕРЖАВИ. СЛАВА І ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ. СПОГАДИ Де Голль. История Франции, 1940—1969 Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури
.
О. Гуржій, О. Реєнт, Н. ШапошніковаВойтович Л. В.Діяк І.В.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН І ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ (друга половина XVII — початок XX ст.) Князь Рюрик П'ята колона в Україні: загроза державності
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Коваль РоманКоваль РоманУдовиченко О.І.
Повернення отаманів Гайдамацького краю Отаман Зелений: Історичний нарис Україна у війні за державність
якщо бажаєте знати історію України загалом
Павло-Роберт МаґочійПанчук І.І.Грушевский М.
Історія України Історія України очима іноземців Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями

на сайті

5696
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на тиждень

Сьогодні торгівельне місце не працює

завтра з 11.00 до 17.00

четвер з 10.30 до 17.00

п'ятниця з 11.00 до 17.00

субота з 10.30 до 17.00

неділя з 10.30 до 17.00


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту

Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список
популярні новинки

Брайчевський Михайло
Походження Русі
Петков Сергей
Славяне и Русь
Кралюк П. М.
Богдан Хмельницький: легенда і людина
Рощина Н. А.
Загадки истории. Чингисхан
Абрамович Дмитро
Києво-Печерський Патерик (Репринтне видання)

АКЦІЯ

Яворницький Дмитро

Історія Запорізьких козаків

при купівлі книг на суму більше 200 грн.
Цю книгу продамо за

370 грн.

Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Як козаки Україну боронили"


Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"