книжковий інтернет магазин Українська історична книга
Розділи


Хронологіяпопулярні теми
пошукових запитів на нашому сайті

книжки про АТО та російську агресію в Україні

книги про Київ Кирила Степанця

Таїрова-Яковлєва книги

про Анну Київську

книги про гетьманів

книги про трипільську культуру

битви в історії України

для тих, хто тільки починає вивчати історію УкраїниОстанні 20 надходжень


Історія України (до кінця XVI століття)


Космос Древньої України. Трипілля — Троянь: Мітологія Філософія Етногенез


Великий код України-Русі


Осень-Зима. Серия «Киевский календарь» 3 том


Ті, що стомилися боятися


Борис Стомахин об Украине: издание 2-е, исправленное и дополненное


Брати просторів


Пилип Орлик - гетьман України. Великий мазепинець Григор Орлик


КОЗАЦЬКА ДОБА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI - ПЕРША ЧВЕРТЬ XVIII СТОЛІТТЯ)


О странах Балтии


Київські мініатюри. Книга п'ята


Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. О гражданской войне. Об Александрийской войне. Об Африканской войне


Базар


При джерелах українського організованого націоналізму


Розвиток господарської діяльності на території сучасної України у просторі і часі


З часів єжовщини.Спогади


Моя праця і боротьба. (Спогади члена ОУН)


Початок сучасності: друга хвиля глобалізації, кінець Старого Порядку та Україна (XV - середина XIX ст.)


Володарка Понтиди


Переписна книга Сумського полку 1691 р.


найбільш популярні книжки цього тижня

Тинченко Ярослав
Війна України проти Радянської Росії у 1920 році


Відейко Михайло
Історія цивілізації. Україна. Том 1. Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. — ІХ ст.)


Алфьоров Олександр, Різніченко Олександр
Переписна книга Сумського полку 1691 р.


Піддубний Сергій
Велесова Книга - Веди України-Русі


Синяк Іван
Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. -Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі (Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775. - Т. 6/7


Доценко Олександер
Зимовий похід (6.XII.1919 — 6.V.1920)

Историография истории Украинской ССР


Код товару: 1770
Розділ: букіністика та рідкісні книги
Сторінок: 540
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100\16
Стан книги: букіністична
Наклад 2000

Ціна: уточнюється грн

Преглядів: 3735

АНОНС КНИГИ:

Предисловие

ГЛАВА I

Историография первобытнообщинного строя, зарождения классового общества и истории Киевской Руси (до второй половины XIII в.)
1. Историография первобытного общества на современной территории Украинской ССР
2. Историография зарождения классового общества
3. Историография античных рабовладельческих государств Северного Причерноморья
4. Историография происхождения и ранней истории славян
5. Историография образования и развития Древнерусского государства
6. Историография Киевской Руси периода феодальной раздробленности
7. Историография древнерусской культуры
8. Критика буржуазной историографии первобытнообщинного строя, зарождения классовых отношений и истории Киевской Руси

ГЛАВА II Историография периода зрелого феодализма, антифеодальной и освободительной борьбы (вторая половина XIII — первая половина. XVII в.)
1. Историография социально-экономического развития Украины
2. Историография политического положения украинских земель и формирования народности
3. Историография антифеодальной и освободительной борьбы народных масс Украины во второй половине XIII — первой половине XVII в.
4. Историография украинской культуры (XIII — первая половина XVII в.
5. Критика буржуазной историографии истории феодализма, антифеодальной и освободительной борьбы (вторая половина XIII — первая половина XVII в.)

ГЛАВА III Историография освободительной войны и воссоединения Украиныс Россией, начала разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений (вторая половина XVII—XVIII в.)
1. Историография освободительной войны 1648—1654 гг. и воссоединения Украины с Россией
2. Историография социально-экономического развития и политического положения Украины
3. Историография антифеодальной борьбы народных масс Украины
4. Историография участия украинского народа в борьбе с иностранной агрессией и освобождении Северного Причерноморья

ГЛАВА IV Историография истории Украины периода разложения и кризиса феодально-крепостнической системы, крепостного права и развития капитализма (XIX в.)
1. Историография разложения и кризиса феодально-крепостнической системы в первой половине XIX в
2. Историография общественно-политического движения и классовой борьбы на Украине в первой половине XIX в
3. Историография падения крепостного права и развития капитализма на Украине во второй половине XIX в
4. Историография классовой борьбы и общественно-политического движения на Украине во второй половине XIX в.
5. Историография положения западноукраинских земель под гнетом Габсбургов в XIX в
6. Историография культуры Украины второй половины XIX в.
7. Критика современной буржуазной историграфии истории Украины периода разложения и кризиса феодально-крепостнической системы, падения крепостного права и развития капитализма (XIX в.)

ГЛАВА V Историография истории Украины периода империализма (1900 —февраль 1917 г.)

1. Ленинская историческая концепция и ее значение для научной разработки истории Украины периода империализма
2. Украинская историческая Лениниана по дооктябрьскому периоду 1900—1917 гг.
3. Историко-партийная проблематика периода империализма на Украине в советской историографии.
4. Советская историография о положении и борьбе трудящихся Украины в период империализма.
5. События на Украине периодов первой и второй российских революций в советской историографии.
6. Историография положения западноукраинских земель в начале XX в.
7. Критика буржуазной историографии истории Украины периода империализма (1900 — февраль 1917 г.)

ГЛАВА VI Историография Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Украине

1. Этапы развития советской историографии Великого Октября
2. Освещение большевистского руководства революционными массами и деятельностью их Советов
3. Историография движущих сил революции и их победоносного союза
4. Историография вооруженных сил революции, установления советской власти и ее первых шагов
5. Борьба трудящихся Украины проти» внутренней контрреволюции и империалистической интервенции в 1918—1920 гг. в советской историографии на первых этапах ее развития
6. Современный этап изучения истории гражданской войны и империалистической военной интервенции на Украине
7. Историография социалистического строительства на Украине в годы гражданской войны империалистической военной интервенции
8. Историография борьбы за власть Советов на западноукраинских землях в 1917—1920 гг.

ГЛАВА VII Историография построения и укрепления в Украинской ССР социалистического общества (1921—1941)
1. Рабочий класс и социалистические преобразования в промышленности
2. Историография социалистических преобразований в сельском хозяйстве
3. Историография общественно-политической жизни и государственного строительства
4. Историография культурной революции на Украине
5. Историография борьбы трудящихся за воссоединение западноукра-инских земель с Советской Украиной
6. Критика современной буржуазной историографии истории социалистического строительства в УССР (1921—1941)

ГЛАВА VIII Историография истории Украинской ССР периода Великой Отечественной войны

1. Становление историографии Великой Отечественной войны в Украинской ССР
2. Руководящая роль Коммунистической партии в Великой Отечественной войне
3. Историография боевых действий Советских Вооруженных Сил на Украине
4. Народная борьба на оккупированной фашистами территории Украины
5. Трудовой подвиг рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции УССР в советском тылу
6. Критика буржуазной историографии истории Украинской ССР периода Великой Отечественной войны

ГЛАВА IX Историография развития Украинской ССР в период укрепления социализма (1946—1960)

1. Усиление руководящей роли Коммунистической партии в экономической, социально-политической и духовной жизни республики
2. Историография внешнеполитической деятельности Украинской ССР
3. Историография борьбы рабочего класса Украинской ССР за восстановление и развитие промышленности
4. Историография восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства Украинской ССР
5. Повышение материального благосостояния и охрана здоровья населения Украинской ССР в советской историографии
6. Историография общественно-политической жизни трудящихся республики
7. Историография развития украинской советской культуры
8. Критика буржуазной историографии развития Украинской ССР в период укреплепия социализма

ГЛАВА X Историография истории Украинской ССР в условиях совершенствования социализма

1. Историография возрастания роли КПСС в борьбе за социально-экономический прогресс
2. Украинская советская историография международной деятельности УССР в современных условиях
3. Историография борьбы рабочего класса Украинской ССР за совершенствование материально-технической базы народного хозяйства
4. Проблемы развития социалистического соревнования в советской историографии
5. Освещение борьбы колхозного крестьянства Украины за осуществление аграрной политики партии
6. Историография социально-классовой структуры советского общества
7. Историография роли интеллигенции в развитии общества
8. Подъем материального благосостояния трудящихся УССР в советской историографии
9. Историография общественно-политической жизни трудящихся Украинской ССР
ДО. Историография культурного строительства в УССР в условиях совершенствования социализма
11. Освещение советского образа жизни
12. Историография новой исторической общности людей — советского народа
13. Критика буржуазной историографии истории Украинской ССР современного периода

Заключение

Список историографической литературы

Список сокращений

Именной указатель

Акційна ціна:

Уривалкін О.М.
Історія України (кінець XVII — початок XXI століття) Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879—1926)
160 грн. 80 грн.
70 грн. 40 грн.
Громенко С. Мицик Юрій
500 битв за Крым За віру православну Видання 2-е
140 грн. 120 грн.
100 грн. 60 грн.
Зав’язкін Олег (укладач) Григоренко Петро
Легенда про Байду. Помста козаків Вітер зустрічний
70 грн. 90 грн.
45 грн. 60 грн.
Рекомендуемо
Коваленко СергійВ’ятрович В.М. Белинский Владимир
Іван Богун - український Дон Кіхот За лаштунками «Волині—43». Невідома польсько-українська війна Открытие Великоросии
.
за ред. Умберто ЕкоВойтович Л. В.Діяк І.В.
Історія європейської цивілізації. Рим Князь Рюрик П'ята колона в Україні: загроза державності
Якщо цікавить Українська революція 1917-1921 років
Тинченко Я.Махно НесторАрхірейський Д. В.
Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Книга II Сповідь анархіста Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918-1921 р.
якщо бажаєте знати історію України загалом
Дорошенко Д.Маркова С. В.Дід Свирид
Історія України Історія України Історія України від діда Свирида

на сайті

5895
найменувань книг з історії України

Усі книги, представлені на цьому сайті, можна придбати на книжковому ринці "Петрівка"
53 ряд 2-3-4 місце

або замовити:
- Укрпоштою
- Новою поштою
- кур'єрською доставкою по Києву


розклад роботи
на тиждень

У зв'язку з карантином книжковий ринок Петрівка - не працює!!!


Замовлення приймаємо!


Обробка 1-4 дні, відправка 1-5 днів (за наявності книжок)


контакти

e-mail: historiukr@gmail.com

дізнатись про наявність книжок
(050) 034-26-94
(067) 787-85-83
(Андрій)
(крім понеділка)

дізнатись про етап обробки вашого замовлення
(098) 403-03-98
(Ірина)
Пошук по сайту
Незабаром ціну буде змінено

Богдан Хмельницький
90 грн.
150 грн.
Чигирин — гетьманська столиця
160 грн.
240 грн.
Походження Русі
145 грн.
200 грн.
Іван Богун - український Дон Кіхот
180 грн.
250 грн.
Українські Монастирі
120 грн.
180 грн.

Пропонуємо 7132 книжки зі складу за оптовими цінами


Подивитись увесь список
Ми в соц. мережах:

Серія книг
"Як козаки Україну боронили"


Серія книг
"Архітектори, виконроби, робітники"


Серія книг
"Історія без цензури"


Серія книг
"Історія України від діда Свирида"


Серія книг
Україна incognita


Серія книг
проект "Україна"


Серія книг
"Militaria Ucrainica"


Серія книг
"Мир киевской старины"


Серія книг
"Мемуари"


Серія книг
"Киевская мозаика"


Серія книг
"Події та звершення"


Серія книг
"Життєписи"


Серія книг
"Русь путь к Украине"


Серія книг
"Бібліотека націоналіста"


Серія книг
"Літописи"


Серія книг
"четвертая мировая латентня война"


Серія книг
"Жіноче тіло у традиційній культурі українців"